Ersättningsnivåer för hårddiskvideospelare från den 1 januari 2008

Copyswede och branschorganisationerna SRL och CE Konsumentelektronikbranschen har gemensamt beslutat att förlänga det branschavtal som bl.a. reglerar ersättningsnivåerna för hårddiskvideospelare.

Sedan tidigare finns ett branschavtal mellan Copyswede och branschorganisationerna SRL och CE Konsumentelektronikbranschen avseende den praktiska hanteringen av privatkopieringsersättningen (kassettersättningen). Avtalet reglerar bl.a. ersättningsnivåerna för hårddiskvideospelare. Parterna har nu beslutet att förlänga tidigare överenskommelse. Detta innebär att ersättningsnivåerna för videoinspelare och liknande anordningar med inbyggt minne (t.ex. DVD-spelare och set-top boxar) fortsätter på samma nivå som tidigare. Ersättningsnivån bestäms utifrån minneskapaciteten på respektive anordning och är följande.

 Lagringskapacitet                       Privatkopieringsersättning

 58 – 80 GB                                                        200 kr

 81 – 250 GB                                                       275 kr

 >250 GB                                                            350 kr                                                 

 

För anordningar med mindre än 58 GB lagringskapacitet utgår ersättning med 0,35 öre per megabyte lagringsutrymme.

« Tillbaka