Ändring i ersättningsnivåerna från 1 februari 2008

Copyswede har beslutat att sänka ersättningsnivåerna på audiospelare med hög minneskapacitet (50 GB och uppåt). Detta innebär att för försäljning efter 1 februari 2008 så gäller följande nivåer för audiospelare med inbyggt minne:

< 49 GB = 4 kr/GB

50-80 GB = 200 kronor

81-250 GB = 275 kronor

> 250 GB = 350 kronor

För övriga produkter är ersättningsnivåerna oförändrade.

Frågor angående privatkopieringsersättning besvaras av Tanja Jalamo, tel 08-545 667 00.

« Tillbaka