Uppsägning av avtal

Nyligen sade Copyswede upp alla avtal på vidaresändningsområdet. Uppsägningen sker som meddelats pga vårt pågående arbete med en ny licensierings- och prisstruktur på området. Alla kommer att få erbjudanden om nya avtal i god tid före nuvarande avtal löper ut, dvs 2009-01-31.

Vissa har avtal med Copyswede som en förutsättning för att få kunna nyttja avkodningskort för TV4s satellitsändning. Om Ni är osäkra – kontrollera avtalet med CanalDigital som ligger till grund för tillgången till avkodningskortet. Kortet sitter i kabelnätets huvudcentral. Om Ni är osäkra – kontakta Er installatör.

Ytterligare information kommer att lämnas efter sommaren.

« Tillbaka