Information om förutsättningarna för vidaresändning från och med den 1 februari 2009

Copyswede har med verkan från och med 1 februari 2009 sagt upp samtliga vidaresändningsavtal. För närvarande är villkoren för vidaresändning av de kanaler som licensieras genom Copyswede föremål för förhandling mellan Copyswede och företrädare för kabel-TV-branschen. Till dess förhandlingarna är klara erbjuder Copyswede samtliga operatörer tillfälliga tillstånd på följande villkor.

 

Kabel-TV-operatörer
För vidaresändning av kanaler från SVT/UR (SVT1, SVT2, SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen) har Copyswede erbjudit samtliga operatörer ett tidsbegränsat tillstånd som innebär att en operatör får vidaresända samtliga SVTs kanaler för det i avtalet angivna priset om totalt 1:55 kr per hushåll och månad till och med den 30 juni 2009. Det slutliga pris som förhandlas fram mellan Copyswede och branschföreträdare kommer att tillgodoräknas samtliga operatörer med verkan från och med den 1 februari 2009.

SVT kommer inte att ta betalt för egna rättigheter under den aktuella tillståndsperioden.

När det gäller tillstånd för vidaresändning av kanalen TV4 samt de utländska kanalerna i Copyswedes repertoar har Copyswede erbjudit samtliga operatörer en tidbegränsad förlängning på oförändrade villkor till och med en 31 maj 2009.

 

Hotell och institutioner
För hotellen och andra institutionella vidaresändare har Copyswede erbjudit oförändrade villkor rörande samtliga kanaler fram till och med den 30 juni 2009.

« Tillbaka