Copyswede medverkar i Kulturskaparna

Nu lanserar vi Kulturskaparna – ett unikt nätverk bestående av 25 organisationer som tillsammans företräder över 50 000 kulturskapare – och presenterar samtidigt en färsk rapport som visar allmänhetens inställning till att betala för kultur som sprids via internet. Vi bildar Kulturskaparna för att peka på att tillgång till ett brett och rikt kulturutbud förutsätter en fungerande upphovsrätt, även på internet.

 

« Tillbaka