Copyswede och kabel-tv-branschen överens om villkoren för SVT i kabel-tv-näten

Efter långdragna förhandlingar har Copyswede och kabel-tv-bolagen Com Hem, Tele2, Canal Digital och Telia Sonera idag kommit överens om villkoren för vidaresändning av SVT i kabel-tv-näten. Det nya avtalet ger de rättighetshavare som medverkar i SVT-kanalerna en ersättning som motsvarar 1,06 kr per hushåll och månad för samtliga SVT:s kanaler.

– Det är glädjande att rättighetshavarna nu äntligen kan få den ersättning de har rätt till när kabel-tv-bolag vidaresänder SVT:s kanaler i sitt utbud, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Copyswede företräder skådespelare, musiker, regissörer, manusförfattare och andra som skapar text, musik eller bild. Organisationen träffar avtal och ser till att upphovsmän, utövande konstnärer och andra rättighetshavare får ersättning för medverkan i olika medier.

Efter förhandlingar under medlaren Magnus Göranssons ledning har parterna nu lyckats enas om en ersättning som motsvarar 1,06 kr per hushåll och månad för samtliga SVT:s kanaler. Det nya avtalet gäller under tre år från och med 1 februari 2009 och ger under huvuddelen av medlingsperioden (1 februari 2009 – 18 augusti 2010) en ersättning som motsvarar 80 öre per hushåll och månad.

– Det är bra att vi nått en överenskommelse om ersättningen för insatser i kanaler som används av kabel-tv-bolagen. Det nya avtalet ger en välkommen stabilitet för marknadens aktörer, säger Mattias Åkerlind.

 

**********

 

Frågor och svar:
Nya avtal om vidaresändning av SVT:s kanaler i kabel-tv-näten

Vad är Copyswede?
Copyswede arbetar på uppdrag av svenska regissörer, skådespelare, musiker, manusförfattare, journalister, producenter och andra upphovsmän och rättighetshavare. Vårt uppdrag är att se till att dessa får ersättning i enlighet med upphovsrättslagen när deras arbete används i olika sammanhang. En av uppgifterna är att träffa avtal och att se till att rättighetshavarna får ersättning när deras verk och prestationer vidareanvänds av kabel-tv-bolag.

 

Vad har förhandlingarna mellan Copyswede och kabel-tv-bolagen handlat om?
För att ha rätt att vidaresända SVT:s programutbud ska kabel-tv-bolagen sluta avtal med dem som skapar text, musik eller bild om tillstånd att använda deras verk och prestationer i sina vidaresändningar. Det gäller till exempel regissörer, skådespelare, musiker, manusförfattare, journalister och producenter.

Genom att dessa samordnat sig inom Copyswede räcker det för kabel-tv-företagen att sluta ett enda avtal om ersättning med Copyswede för att få ett tillstånd som omfattar alla de tusentals olika kreatörer och andra som medverkar i SVT. Copyswede fördelar ersättningen till alla dem som får sina verk och prestationer utnyttjade av kabel-tv-bolagen.

I januari 2009 löpte det tidigare avtalet ut. I förhandlingar med de marknadsdominerande bolagen Com Hem, Canal Digital, Tele2 och Telia Sonera begärde Copyswede en ersättning på 1,55 kronor per hushåll och månad för rätten att vidaresända samtliga SVT:s kanaler. Bolagen vägrade att betala den begärda ersättningen och regeringen utsåg därför en medlare i konflikten. Medlaren utsågs i mitten av april 2009 och sedan dess har parterna försökt komma överens med hjälp av medlaren.

 

Vad innebär det att Copyswede och kabel-tv-operatörerna kommit överens?
Det innebär att Copyswede och kabel-tv-bolagen enats om ersättningsnivåerna för vidaresändningen av SVT:s kanaler. Ersättningen motsvarar 1,06 kr per hushåll och månad för samtliga SVT:s kanaler. Det nya avtalet gäller under tre år från och med 1 februari 2009 och ger under huvuddelen av medlingsperioden
(1 februari 2009 – 18 augusti 2010) en ersättning som motsvarar 80 öre per hushåll och månad.

Copyswede anser att det är bra att frågan om ersättningens storlek nu är löst. En fortsatt tvist skulle inte gynna någon part och hade i slutänden inneburit ännu längre väntan för upphovsmännen.

 

Varför måste kabel-tv-operatörerna betala för SVT-utbudet?
Kabel-tv-bolag har en rätt att plocka upp tv-signaler och vidaresända kanalerna i sina nät förutsatt att bolagen har tillstånd från dem som har rättigheter i kanalen. Enligt lag har upphovsmännen och de utövande konstnärerna rätt till ersättning från kabel-tv-bolag som använder SVT-kanalerna i sina tjänster.

« Tillbaka