Nya produkter i kompensationssystemet för privatkopiering

Från och med 1 april 2011 kommer privatkopieringsersättning att tas ut för USB-minnen och externa hårddiskar i enlighet med reglerna om privatkopieringsersättning i upphovsrättslagen. Sedan tidigare tas ersättning ut för bland annat CD- och DVD-skivor, mp3-spelare och DVD-spelare med inbyggd hårddisk.

Lagen anger ersättningsnivåer, men också vissa nedsättningsgrunder, och Copyswede tillämpar därför reducerade ersättningsnivåer för dessa produkter. Ersättningsnivåerna för USB-minnen och externa hårddiskar har fastställs enligt samma principer som för produkter som redan finns i kompensationssystemet.

Ersättningen för USB-minnen och externa hårddiskar blir fr o m 1 april 2011:

<80 GB 1 kr/GB

81-250 GB 120 kr

>250 GB 160 kr

Läs mer om privatkopieringsersättning >>

« Tillbaka