Redovisning av privatkopieringsersättning för externa hårddiskar och USB-minnen flyttad till den till 1 juni 2011

Copyswede har tidigare meddelat att redovisning av privatkopieringsersättning för USB-minnen och externa hårddiskar ska ske från och med 1 april 2011. Universalmediaalliansen (UMA) som representerar importörer och tillverkare av externa hårddiskar och USB-minnen och Copyswede och har enats om att skjuta fram ikraftträdandet av redovisningen.

Startdatumet för redovisningen av dessa produkter är framflyttad till den 1 juni 2011. Det innebär att första redovisningen ska vara Copyswede tillhanda senast den 20 juli 2011.

*****

Reporting of private copying remuneration for external hard drives and USB sticks put forward to June 1, 2011

Copyswede has previously announced that reporting of the private copying remuneration for USB flash drives and external hard drives will take place from 1 April 2011.

UniversalMediaAlliance (UMA), which represents importers and manufacturers of external hard drives and USB sticks and Copyswede have agreed to postpone the start date of the reporting.

The start date for the reporting of these products is put forward until 1 June 2011. This means that the first report should be registered at Copyswede by July 20, 2011. 

« Tillbaka