Stort politiskt stöd för privatkopieringsersättning

En enkätundersökning som IDG-medierna publicerade idag visar ett stort politiskt stöd för det svenska systemet för privatkopieringsersättning. Samtidigt framhåller riksdagspartierna att systemets framgång bygger på att marknadens parter tar ansvar för ordningen.

Privatkopieringsersättningen har på senare tid diskuterats i media i samband med att Copyswede, som administrerar systemet för privatkopieringsersättning i Sverige, gått ut med krav på ersättning för USB-minnen och externa hårddiskar. Bakgrunden är att lagstiftningen bygger på ett flexibelt och teknikneutralt system som gör det möjligt att införa nya lagringsmedier i systemet allteftersom kopieringsbeteendet förändras. Idag kopieras musik, film och tv i allt mindre utsträckning till medier som VHS-kassetter, DVD-skivor och CD-skivor och i allt högre omfattning på produkter som USB-minnen och externa hårddiskar.

Viktigt att kulturskapare kompenseras
IDG:s undersökning visar ett brett politiskt stöd för privatkopieringsersättningen. I undersökningen frågar IDG om partierna har synpunkter på att USB-minnen och externa hårddiskar ska omfattas av privatkopieringsersättning, om partierna ser skäl för förändring av systemet och vad de generellt anser om privatkopieringsersättning.

På den sista frågan är svaret tydligt: Riksdagspartierna tycker att det är viktigt att kulturskapare kompenseras när deras arbete mångfaldigas för privat bruk utan att de får betalt. En majoritet av riksdagspartierna anser att systemet som det ser ut nu, där marknadens parter själva får komma överens, är bra eller åtminstone det i dagsläget bästa, och att det också fungerar väl inom ramen för bakomliggande EU-rätt. Några partier vill att det nuvarande systemet utvärderas och att ett eventuellt behov av andra lösningar kan diskuteras. En sådan översyn föreslogs faktiskt redan 2005 i samband med att reglerna om privatkopieringsersättning ändrades till följd av implementeringen av infosocdirektivet.

– Det är tydligt att riksdagspartierna tar upphovsmännens och de utövande konstnärernas rättigheter på allvar. Även om något enstaka parti vill undersöka möjligheter till en privatkopieringsersättning i annan form, är man eniga om att kompensationen behövs. Det är förstås något som de kulturskaparorganisationer Copyswede företräder ser som ett mycket gott utfall av IDG:s undersökning, kommenterar Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Privatkopieringsersättning för USB-minnen och externa hårddiskar: ”En fråga för marknadens parter”
Vad gäller privatkopieringsersättning för USB-minnen och externa hårddiskar uppger IDG att tre riksdagspartier motsätter sig detta: Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Centerpartiet uppger inget skäl för uppfattningen annat än att man ”inte är positiva till detta”. Sverigedemokraterna menar att en kompensation för kulturskaparna är nödvändig för det inkomstbortfall privatkopieringen leder till, men menar samtidigt att privatkopieringsersättning för externa hårddiskar kan upplevas provocerande för konsumenten. Kristdemokraterna framhåller också vikten av kompensation, men tycks ha missförstått frågan och motsätter sig i sitt svar en höjning av ersättning för tomma CD-skivor och DVD-skivor, något som överhuvudtaget inte är aktuellt.

En majoritet av riksdagspartierna framhåller att frågan inte är politisk, utan att det är viktigt att systemet får fungera som lagstiftningen avser – att marknadens parter själva tar ansvar. I fallet med USB-minnen och externa hårddiskar har det tagit tid för elektronikbranschen att komma till förhandlingsbordet med rättighetshavarna genom Copyswede, men sedan några veckor tillbaka pågår konkreta förhandlingar.

Läs IDG:s undersökningsresultat här >>

Ursprungligen publicerad på Kulturskaparna.com >>

« Tillbaka