Redovisning av privatkopieringsersättning för externa hårddiskar och USB-minnen flyttad till den 1 september 2011

Copyswede har kommit överens med Universalmediaalliansen, UMA, om att skjuta på ikraftträdandet av redovisning av privatkopieringsersättning för USB-minnen och externa hårddiskar. Bakom beslutet ligger ambitionen att ge förhandlingarna rådrum för att kunna nå en överenskommelse om ersättningsnivån på dessa produkter.

 

Startdatumet för redovisningen av de aktuella produkterna är framflyttat till den 1 september 2011.

« Tillbaka