Branschinformation: Privatkopieringsersättning på USB-minnen och externa hårddiskar från 1 september

Som tidigare meddelats kommer privatkopieringsersättning att tas ut på försäljning av USB-minnen och externa hårddiskar till konsument från och med 1 september 2011. 

Från och med 1 september 2011 kommer Copyswede att ta ut privatkopieringsersättning för USB-minnen och externa hårddiskar i enlighet med reglerna om privatkopieringsersättning i upphovsrättslagen och de redovisningsregler som tillämpas. Under en längre tid har förhandlingar om ersättningsnivån på de aktuella produkterna förts med UMA, Universalmediaalliansen. UMA har dock valt att avbryta förhandlingarna.

Enligt lagstiftningen ska ersättning utgå med 4kr/GB för produkter där digital upptagning kan ske upprepade gånger, men på vissa grunder angivna i lagen tillämpar Copyswede reducerade ersättningsnivåer för exempelvis hårddiskvideospelare och digitalboxar med inbyggt minne. Mot bakgrund av bestämmelsen om nedsättning och de diskussioner som har pågått under de nu avbrutna förhandlingarna med UMA har Copyswede fastställt följande ersättningsnivåer: 

USB-minnen >2 GB: 1 kr/GB upp till 80 GB

Extern hårddisk: 80 kr/enhet

Försäljning av produkterna redovisas i e-redovisningstjänsten på www.copyswede.se.

Vänligen redovisa antalet USB-minnen och externa hårddiskar som säljs från och med 1 september 2011, det vill säga första redovisningen ska vara Copyswede tillhanda senast den 20 oktober 2011. 

Praktiska frågor från ersättningsskyldiga elektronikföretag om ersättningen besvaras av Egil Ekbom på 08-545 667 00 eller egil@copyswede.se.

 

« Tillbaka