Svenska Fotografers Förbund om privatkopieringsersättning på USB-minnen och externa hårddiskar

Svenska Fotografers Förbund, SFF, stödjer privatkopieringsersättning på USB-minnen och externa hårddiskar:

– Ersättningsordningen är något som SFF i högsta grad stödjer eftersom den kommer upphovsmännen till gagn, säger SFF:s vd Catharina Ekdahl i en artikel på förbundets webbplats www.sfoto.se.

SFF har tillsammans med övriga svenska bildorganisationer under en längre tid drivit frågan om att fotografer och bildkonstnärer ska ha del av ersättningen för privatkopiering genom en utvidgad lagreglering. SFF menar att lagregeln för snäv och utesluter fotografer från att ta del av kopiering för privat bruk.

– Vårt krav är att även privatkopiering från internet och scanning ska omfattas av ersättningsordningen, något som alltså inte gäller i dagsläget, säger Catharina Ekdahl.

På SFF:s webbplats kan du som är medlem också diskutera frågan med företrädare från SFF i förbundets forum.

Läs hela artikeln här >>

« Tillbaka