Nytt informationsmaterial om privatkopieringsersättning

Med dagens teknik är det lätt för vem som helst att kopiera musik, film och tv till sig själv, sin familj och sina vänner. Det är rimligt att en kulturintresserad allmänhet får möjlighet att göra detta. Därför är det också rimligt att upphovsmännen kompenseras när deras arbete kopieras på detta sätt, eftersom den omfattande kopieringen kan leda till stora förluster för dem som livnär sig på att skapa musik, film och tv-program. På sikt skulle ingen vilja fortsätta att ge ut ny musik och nya filmer, eftersom det inte skulle gå att få betalt för sitt arbete.

I ett nytt informationsmaterial från Copyswede kan du läsa mer om den lagstadgade privatkopieringsersättningen. Du kan ladda ned broschyren här i pdf-format.

« Tillbaka