Dags för utbetalning av privatkopieringsersättning för ljudböcker

Copyswede betalar nu ut ersättning till de som medverkat i ljudböcker. Ersättningen avser ljudböcker som blivit kopierade för privat bruk. Totalt omfattar fördelningen per år ca 200 boktitlar som får dela på den inkasserade ersättningen.

 Utbetalningen görs i nära samarbete med Teaterförbundets Rättighetsbolag och Författarförbundet.

Vill du veta mer privatkoperieringsersättningen? Läs mer >>

« Tillbaka