Information om Copyswedes utbetalning av ersättningar

Copyswede betalar varje år ut ersättningar för medverkan i tv-program som vidaresänts i kabel-tv och för privatkopiering. Årets ersättningar, som avser medverkan i produktioner sända år 2011,  är tänkt att komma före midsommar.

En kompletterande utbetalning kommer att göras i augusti. Det innebär att om du varit med i en produktion under år 2011 som du inte fått någon ersättning för, kan du skicka in ditt kontrakt till Copyswede (se adress i sidfoten) och få ersättningen utbetald i den kompletterande utbetalningen.

« Tillbaka