Förenklade regler vid försäljning till professionella användare

Copyswede inför förenklingar för branschen genom att avskaffa kravet på registrering av kunder i Copyswedes databas för professionella användare. Detta för att registrerade importörer och återförsäljare ska kunna sälja produkter till professionella användare utan att behöva betala privatkopieringsersättning till Copyswede. Förenklingen gäller vid försäljning av ersättningspliktiga produkter till verksamheter som enbart använder produkterna inom den egna rörelsen för professionellt ändamål.

Vid försäljning till professionella verksamheter eller organisationer för funktionshindrade utgår inte privatkopieringsersättning. För att kunna sälja ersättningsfritt behöver en importör eller återförsäljare kontrollera att kunden är en professionell användare. Detta kan ske på två sätt:

  1. Importören eller återförsäljaren ska på egen hand kontrollera att den verksamhet som de säljer till är registrerad hos Bolagsverket eller att köparen är en kommun, landsting eller statlig myndighet. Kunden ska även intyga till importören eller återförsäljaren att  produkterna enbart ska användas inom den egna professionella verksamheten och inte säljas vidare.
  2. Importören eller återförsäljaren kan använda sig av Copyswedes databas för professionella användare. Detta förutsätter att kunden ansökt och blivit registrerad som professionell användare i databasen.

Om försäljning uteslutande sker till professionella verksamheter, organisationer för funktionshindrade eller registrerade återförsäljare ska en förenklad redovisning göras en gång per kvartal.

« Tillbaka