Klargörande om ersättningsskyldighet för privatkopiering

På nätet förekommer olika uppgifter om huruvida ersättningsskyldighet för importörer/tillverkare och återförsäljare föreligger avseende de produkter som inkluderas i ersättningssystemet för privatkopiering från och med den 1 september. Vi vill med anledning av detta förtydliga vad som gäller.

Redovisa antalet sålda enheter från och med den 1 september 2013. Den första redovisningen ska vara Copyswede tillhanda senast den 20 oktober. Betalning enligt faktura ska vara Copyswede tillhanda den 15 november.

Vid försäljning till professionella användare eller registrerade återförsäljare lämnas förenklad redovisning senast den 20 oktober.

Vid dröjsmål med redovisning och betalning har Copyswede rätt att påföra påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Läs mer om hur redovisning och betalning av privatkopieringsersättningen går till – länk till vår nya skiss.

« Tillbaka