Viktiga ersättningar för kulturskaparna prövas i tingsrätten

I dag startar en två dagars huvudförhandling i målet mellan Copyswede och Sony Mobile i Lunds Tingsrätt gällande om privatkopieringsersättning ska betalas för Sonys Walkman-mobiler. Parterna är oense om huruvida musikmobilerna, som är att likna med mp3-spelare, ska omfattas av systemet för privatkopieringsersättning varför frågan nu ska avgöras i domstol.

Vad tvisten mer specifikt handlar om är om just musikmobilen Walkman W715 är en sådan produkt som kan användas för att lagra musik för privat bruk.

– Efter flera förhandlingsförsök tvingades vi slutligen ta Sony Mobile till domstol då vi menar att det är självklart att privatkopieringsersättning ska utgå till rättighetshavarna när musikmobiler används för att lagra musik, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

En tidigare skiljedom om externa hårddiskar och usb-minnen (den sk UMA-domen) och ett flertal domar på EU-nivå (bl a Padawan-domen) har alla tydligt slagit fast att ersättning ska utgå på produkter som kan användas för kopiering för privat bruk.

Tingsrätten förväntas meddela dom i mitten på mars.

« Tillbaka