Ytterligare en bit i upphovsrättspusslet läggs

Tisdagen den 8 april meddelas domen i målet mellan Copyswede och Sony Mobile i Lunds Tingsrätt. Tvisten gäller om det ska utgå privatkopieringsersättning för Sonys musikmobil Walkman W715 och om den, i likhet med mp3-spelaren, ska anses vara en produkt som kan användas för att lagra musik för privat bruk.

– Både inom EU och i Sverige pågår en intressant rättsutveckling som sammantaget bidrar till att bringa klarhet i hur bestämmelserna om privatkopieringsersättning ska tolkas. Även om prövningen i Sony-målet enbart behandlar en viss telefonmodell så utgör domen en del av ett större pussel för att förstå hur den svenska ersättningsordningen är tänkt att fungera, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

– Efter flera år av resultatlösa försök att få till en konstruktiv dialog med Sony Mobile är det välkommet med ett beslut från domstolen som ytterligare kan tydliggöra spelreglerna för marknadens parter, avslutar Mattias Åkerlind

Copyswede har även väckt talan mot Telia avseende deras ersättningsskyldighet för mobiltelefonen iPhone. Mot bakgrund av telefonmodellen och dess breda funktionalitet, kan den prövningen bidra till att ytterligare precisera hur lagstiftningen ska tolkas. Under april månad kommer huvudförhandling mellan parterna att ske i Södertörns Tingsrätt.

« Tillbaka