Ersättningar för SVT:s kanaler nu utbetalda

Ersättning avseende medverkan i SVT:s kanaler vidaresända under 2021 har i dagarna betalats ut till manusförfattare, ursprungsförfattare och musiker/artister.

Kvinna med fjärrkontroll Foto: Drazen Zigic

Ersättningar till de organisationer som själva betalar ut till sina rättighetshavargrupper – Bildupphovsrätt, Ifpi, Sami, Scen och film, Stim – är också på väg ut. Vid frågor om dessa utbetalningar vänligen kontakta respektive organisation.

Övriga ersättningar

Arbetet med att fördela privatkopieringsersättning samt ersättning för tv-kanalerna TV4 och TV4:s nischkanaler för sändningsåret 2021 pågår. Vi återkommer när vi har mer information om dessa utbetalningar.

« Tillbaka