Hur mycket pengar är det som ska betalas ut till rättighetshavare?

I denna omgång (oktober 2017) betalas ersättningar ut för program som låg i Öppet Arkiv under 2013 och 2014. Summan till fördelning per år för 2013, 2014 och 2015 är cirka 10 MSEK. För 2016 är summan cirka 5 MSEK.

« Tillbaka
Skriv ut