Så redovisar du

Redovisning och betalning

Importörer och tillverkare är enligt svensk upphovsrättslagstiftning skyldiga att redovisa och betala privatkopieringsersättning (PKE) för olika lagringsmedia.

Det företag som importerar och tillverkar produkter som omfattas av privatkopieringsersättning ska registrera sig hos Copyswede och månatligen lämna redovisning över import och tillverkning i e-redovisningen direkt på Copyswedes webbplats. Registrering och redovisning av sålda produkter gäller även för företag som är återförsäljare och registrerat sig hos Copyswede. Ersättningen betalas till Copyswede som sedan ansvarar för att den fördelas vidare till rättighetshavarna.

Med ansökan om registrering bifogar du ett registreringsbevis från Bolagsverket, ej äldre än ett år, där det framgår vem som är behörig firmatecknare. Skicka in ansökan med bilaga till Copyswede via mejl eller post, se kontaktinformation.

När företaget är registrerat skickar Copyswede information om redovisningen som sker en gång i månaden. Vilka produkter som omfattas av ersättning samt gällande ersättningsnivåer framgår av menyvalen till vänster.

Illustration

Bild: Alternativ för betalning och redovisning av PKE. (Klicka på bilden för förstoring)

Vid försäljning till oregistrerade återförsäljare eller privatpersoner ska en fullständig redovisning göras till Copyswede.

Vid försäljning till enbart professionella verksamheter, organisationer som representerar personer som är funktionshindrade eller registrerade återförsäljare ska förenklad redovisning lämnas 1 gång/kvartalet.

För att kunna sälja ersättningsfritt till ett företag, myndighet, organisation  eller dylikt behöver en importör eller återförsäljare först kontrollera att kunden är en så kallad professionell användare. Detta kan ske på två sätt:

 1. Importören eller återförsäljaren ska på egen hand kontrollera att den verksamhet som de säljer till är registrerad hos Bolagsverket eller att köparen är en kommun, landsting eller statlig myndighet. Kunden ska även intyga till importören eller återförsäljaren att  produkterna enbart ska användas inom den egna professionella verksamheten och inte säljas vidare.
 2. Importören eller återförsäljaren kan använda sig av Copyswedes databas för professionella användare. Detta förutsätter att kunden ansökt och blivit registrerad som professionell användare i databasen.

 

 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>