Nyheter via Rss

Nyheter

  • Välbesökt i upphovsrättsmontern på Bokmässan 2011

    Även i år deltog Copyswede i Upphovsrättsmontern på Bokmässan i Göteborg. Bland besökarna i montern fanns upphovsmän såväl som deras publik och uppdragsgivare. Tillsammans med BUS, ALIS och Bonus Presskopia deltog Copyswede i Bokmässan i Göteborg… Läs mer »
  • Kulturskaparna i Almedalen

    Hur gör man det enkelt och ekonomiskt överkomligt för människor att möta kultur på internet på ett sätt som samtidigt säkerställer att kulturskapare får ersättning för sitt arbete? Den frågan diskuterar nätverket Kulturskaparna i ett open space… Läs mer »
  • Information med anledning av att TV4 fr.o.m 2008-02-01 inte omfattas av vidaresändningsplikt

    Med anledning av att TV4s huvudkanal från och med den 1 februari 2008 inte längre omfattas av kabel- TV-operatörernas vidaresändningsplikt enligt Radio och TV-lagen, och för att undanröja eventuell osäkerhet kring villkoren för fortsatt vidaresändning av… Läs mer »