Nyheter via Rss

Nyheter

 • Efterlängtad överenskommelse ger kulturskapare ersättning för privatkopiering

  Copyswede, som representant för Sveriges kulturskaparorganisationer, och Elektronikbranschen har slutit ett nytt branschavtal som reglerar hur det svenska systemet för privatkopieringsersättning (PKE) ska tillämpas. Det betyder att ersättningarna kan börja kasseras in och komma rättighetshavarna till… Läs mer »
 • Utredning av PKE-systemet ska ge modernare och mer effektiv ersättning

  Copyswede välkomnar att en utredning nu tillsätts för att se över ersättningssystemet för privatkopiering. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare. – Den utredning som nu tillsatts har som utgångspunkt att modernisera och effektivisera PKE-systemet för… Läs mer »
 • Tv- och radiomaterial från KB nu tillgängligt on-line för forskare

  Kungliga bibliotekets (KB) samlingar av ljud och rörlig bild, Svensk Mediedatabas (SMDB), görs nu tillgänglig digitalt för forskare för att deras arbete med forskning och undervisning ska kunna fortgå även under coronakrisen. Detta görs möjligt genom… Läs mer »
 • 84 miljoner extra till kulturskaparna

  Copyswede har de senaste veckorna betalat ut drygt 84 miljoner kronor extra till tusentals, i huvudsak svenska men också utländska, kulturskapare. Det är ett resultat av den senaste tidens fokusering på att påskynda framtida utbetalningar som… Läs mer »
 • Vi arbetar hårt för att påskynda utbetalning av ersättningar

  Vi ser att det ekonomiska läget för många av kulturskaparna är desperat bland annat på grund av vårens inställda kulturevenemang. Samtidigt är allmänheten beroende av den kultur dessa personer har skapat när många av oss är… Läs mer »
 • Med anledning av coronaviruset

  Med anledning av den pågående spridningen av covid 19 har Copyswede sett över sitt arbete för att i möjligaste mån bidra till att minska spridningen av smitta och belastningen på vården. Som smittoförebyggande åtgärd har vi… Läs mer »
 • Snabbare ersättning till kulturskaparna

  I dagarna får tusentals kulturskapare besked från Copyswede om utbetalning av upphovsrättsliga ersättningar som kommer från produktioner som vidareanvänts i tv och radio samt för den privatkopiering som skett under 2018. För de som har fått… Läs mer »