Nyheter via Rss

Nyheter

 • Nu betalas ersättningar för Öppet Arkiv ut

  Nu börjar vi betala ut ersättningar för medverkan i Öppet Arkiv för åren 2013 och 2014. Innehållet har varit ett urval av SVT:s egenproducerade program från arkiven sända före 1 juli 2005. Utbetalning för år 2015… Läs mer »
 • Betala era räkningar till svenska kulturskapare

  Elektronikbranschens (EB) vd och IT & Telekomföretagen näringspolitiske expert påstår på SvD Debatt den 13 juni 2017 att det svenska systemet för privatkopiering strider mot EU-rätten. Deras jobb är att företräda bl.a. de globala elektronikföretagen i… Läs mer »
 • Årets stora utbetalning genomförd

  Årets utbetalning av ersättningar har nu genomförts. Ersättningarna går till rättighetshavare som medverkat i produktioner som till exempel har vidareanvänts i tv-kanaler och program samt för den privatkopiering som har skett. Har du som rättighetshavare anmält kontouppgifter till oss så betalas pengarna… Läs mer »
 • Väntat avgörande kring privatkopieringsersättning

  Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt har idag 22/12, i det så kallade Samsung-målet, fastställt utslaget i Solna tingsrätt – datorer och surfplattor omfattas av ersättningsystemet för privatkopiering. Domstolen bekräftar att lagens krav är uppfyllt med… Läs mer »
 • Kulturskapare välkomnar nya förhandlingar mellan Copyswede och Elektronikbranschen

  Efter vårens dom i högsta domstolen har kulturskaparnas företrädare Copyswede och Elektronikbranschen kommit överens om att åter inleda förhandlingar om privatkopieringsersättning. Ersättningen utgår till kulturskapare som ersättning för deras upphovsrätt då privata kopior görs. – Vi möts… Läs mer »
 • Viktig vinst i HD ger kulturskapare betalt

  Högsta Domstolen har i dag den 10 juni fattat beslut om att Iphones omfattas av reglerna för privatkopieringsersättning. Domen är ett viktigt framsteg för dramatiker, författare, skådespelare och musiker som nu kan få betalt för den… Läs mer »
 • Utbetalning av ersättningar före midsommar

  Årets utbetalning av ersättningar kommer att betalas ut före midsommar. Ersättningarna går till rättighetshavare som medverkat i produktioner som till exempel har vidareanvänts i tv-kanaler och program samt för den privatkopiering som har skett. Har du som rättighetshavare anmält kontouppgifter till… Läs mer »