Nyheter via Rss

Nyheter

 • Klart rättsläge efter dom i Sony Mobile-målet

  Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat en dom som innebär att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Hovrätten kom därmed fram till samma slutsats som Lunds tingsrätt.   Tvisten med Sony Mobile… Läs mer »
 • Ersättning till rättighetshavarna betalas ut i dagarna

  I dagarna betalar ersättningar ut till rättighetshavarna för en rad nyttjanden såsom till exempel vidaresändning av tv-kanaler och program samt privatkopiering. Har du som rättighetshavare anmält kontouppgifter till oss så kommer pengarna att finnas på ditt konto… Läs mer »
 • Hovrättens dom – Iphones omfattas av ersättningssystemet (uppdaterad)

  I målet mellan Copyswede och Telia har Svea hovrätt nu gått på samma linje som Södertörns tingsrätt och i en mellandom meddelat att mobiltelefonen Iphone omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Både genom sin funktionalitet och genom… Läs mer »
 • Samtliga operatörer förlänger SVTr

  Samtliga tv-operatörer har nu valt att förlänga tjänsten SVTr. Copyswede erbjuder samma villkor och rättigheter som tidigare. Om de program som omfattas av tjänsten minskar eller ökar över tid är något som SVT råder över. Samtidigt… Läs mer »
 • Oförändrade förutsättningar för att sända SVTr

  Med anledning av att det förekommit felaktiga uppgifter om tjänsten SVTr vill vi på detta vis förtydliga vissa fakta. Möjligheterna för tv-operatörer att upprätthålla tjänsten SVTr ser ut som tidigare. Samma villkor vad gäller tariffer och… Läs mer »
 • Iphones omfattas av privatkopieringsersättning

  Södertörns Tingsrätt har i dag beslutat att mobiltelefonen Iphone också ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering eftersom det är en produkt som kan användas till kopiering för privat bruk. Domen som är en så kallad mellandom… Läs mer »
 • Tingsrätten gav Copyswede rätt

  Lunds Tingsrätt har i dag fastslagit att produkter som kan användas till kopiering för privat bruk också ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Rätten underkänner därmed Sony Mobiles resonemang om att endast produkter som huvudsakligen används… Läs mer »