Nyheter via Rss

Nyheter

 • Vad du kanske inte visste om privatkopiering (HD-uppdaterad)

  Vad är privatkopieringsersättning? EU och riksdagen har bestämt att kulturskapare har rätt till ersättning när någon lagligt kopierar ett verk för privat bruk. Motsvarande regler gäller i hela EU. Avgiften tas ut på de produkter där… Läs mer »
 • Kulturskapare i gemensamt upprop för viktiga ersättningar

  Idag har 12 kulturskaparorganisationer gått ut med debattartikeln ”Teknikjättar måste betala för kulturen” på Svt Opinion till försvar för viktiga ersättningar. Ordförande Svenska Tecknare Ordförande Sveriges Författarförbund Ordförande Svenska Regissörsföreningen Ordförande Teaterförbundet/ för scen och film Ordförande Sveriges Dramatikerförbund… Läs mer »
 • REPLIK: EB låter kulturskapare vänta på sina ersättningar

  Elektronikbranschens (EB) vd skriver i SvD under rubriken ”En gigabyteskatt vore förödande”. Av artikeln kan man få intrycket att en ny skatt ska införas eller att konsumenter företräds. Så är inte fallet. EB:s vd företräder elektronikföretag som… Läs mer »
 • Högsta domstolen tar upp Telia-målet för prövning

  Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i målet mellan Copyswede och Telia som handlar om huruvida Iphones omfattas av privatkopieringsersättningen, det vill säga den ersättning som utgår till kulturskaparna när deras verk privatkopieras. Vad är privatkopiering? Privatkopiering… Läs mer »
 • Genombrott i att tillgängliggöra tv- och radioarkiv för forskning

  En ny avsiktsförklaring har slutits mellan Copyswede, Kopiosto och Kungliga Biblioteket (KB) och syftar till att skapa en världsunik möjlighet att strömma material ur KB:s tv- och radioarkiv över landgränserna. Redan idag pågår ett nationellt försök… Läs mer »
 • Datorer och surfplattor omfattas av privatkopieringsersättningen

  Solna Tingsrätt har idag meddelat i en dom att även datorer och surfplattor ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering.  Tingsrätten kommer fram till att lagens krav är uppfyllt med hänsyn till att datorerna och surfplattorna är… Läs mer »
 • Lättnader för profilbranschen

  Copyswede har kommit överens med Svensk Branschförening Profil- och Reklamartiklar (SBPR) om att införa lättnader kring administration och registrering för privatkopieringsersättning. Företagen som säljer profilartiklar säljer oftast till andra företag, och omfattas därmed i liten utsträckning… Läs mer »