Nyheter via Rss

Nyheter

 • Lättnader för profilbranschen

  Copyswede har kommit överens med Svensk Branschförening Profil- och Reklamartiklar (SBPR) om att införa lättnader kring administration och registrering för privatkopieringsersättning. Företagen som säljer profilartiklar säljer oftast till andra företag, och omfattas därmed i liten utsträckning… Läs mer »
 • EU-direktiv på väg att bli ny svensk lag

  En ny lagstiftning för upphovsrättsorganisationer är på gång. I dagarna har Copyswede och andra aktörer lämnat in sina yttranden på utredningens förslag (SOU 2015:47). De nya reglerna ska träda i kraft den 10 april 2016. Direktivet ”Europaparlamentets… Läs mer »
 • Klart rättsläge efter dom i Sony Mobile-målet

  Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat en dom som innebär att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Hovrätten kom därmed fram till samma slutsats som Lunds tingsrätt.   Tvisten med Sony Mobile… Läs mer »
 • Ersättning till rättighetshavarna betalas ut i dagarna

  I dagarna betalar ersättningar ut till rättighetshavarna för en rad nyttjanden såsom till exempel vidaresändning av tv-kanaler och program samt privatkopiering. Har du som rättighetshavare anmält kontouppgifter till oss så kommer pengarna att finnas på ditt konto… Läs mer »
 • Hovrättens dom – Iphones omfattas av ersättningssystemet (uppdaterad)

  I målet mellan Copyswede och Telia har Svea hovrätt nu gått på samma linje som Södertörns tingsrätt och i en mellandom meddelat att mobiltelefonen Iphone omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Både genom sin funktionalitet och genom… Läs mer »
 • Samtliga operatörer förlänger SVTr

  Samtliga tv-operatörer har nu valt att förlänga tjänsten SVTr. Copyswede erbjuder samma villkor och rättigheter som tidigare. Om de program som omfattas av tjänsten minskar eller ökar över tid är något som SVT råder över. Samtidigt… Läs mer »
 • Oförändrade förutsättningar för att sända SVTr

  Med anledning av att det förekommit felaktiga uppgifter om tjänsten SVTr vill vi på detta vis förtydliga vissa fakta. Möjligheterna för tv-operatörer att upprätthålla tjänsten SVTr ser ut som tidigare. Samma villkor vad gäller tariffer och… Läs mer »