Nyheter via Rss

Nyheter

 • Genombrott i att tillgängliggöra tv- och radioarkiv för forskning

  En ny avsiktsförklaring har slutits mellan Copyswede, Kopiosto och Kungliga Biblioteket (KB) och syftar till att skapa en världsunik möjlighet att strömma material ur KB:s tv- och radioarkiv över landgränserna. Redan idag pågår ett nationellt försök… Läs mer »
 • Datorer och surfplattor omfattas av privatkopieringsersättningen

  Solna Tingsrätt har idag meddelat i en dom att även datorer och surfplattor ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering.  Tingsrätten kommer fram till att lagens krav är uppfyllt med hänsyn till att datorerna och surfplattorna är… Läs mer »
 • Lättnader för profilbranschen

  Copyswede har kommit överens med Svensk Branschförening Profil- och Reklamartiklar (SBPR) om att införa lättnader kring administration och registrering för privatkopieringsersättning. Företagen som säljer profilartiklar säljer oftast till andra företag, och omfattas därmed i liten utsträckning… Läs mer »
 • EU-direktiv på väg att bli ny svensk lag

  En ny lagstiftning för upphovsrättsorganisationer är på gång. I dagarna har Copyswede och andra aktörer lämnat in sina yttranden på utredningens förslag (SOU 2015:47). De nya reglerna ska träda i kraft den 10 april 2016. Direktivet ”Europaparlamentets… Läs mer »
 • Klart rättsläge efter dom i Sony Mobile-målet

  Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat en dom som innebär att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Hovrätten kom därmed fram till samma slutsats som Lunds tingsrätt.   Tvisten med Sony Mobile… Läs mer »
 • Ersättning till rättighetshavarna betalas ut i dagarna

  I dagarna betalar ersättningar ut till rättighetshavarna för en rad nyttjanden såsom till exempel vidaresändning av tv-kanaler och program samt privatkopiering. Har du som rättighetshavare anmält kontouppgifter till oss så kommer pengarna att finnas på ditt konto… Läs mer »
 • Hovrättens dom – Iphones omfattas av ersättningssystemet (uppdaterad)

  I målet mellan Copyswede och Telia har Svea hovrätt nu gått på samma linje som Södertörns tingsrätt och i en mellandom meddelat att mobiltelefonen Iphone omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Både genom sin funktionalitet och genom… Läs mer »