Nyheter via Rss

Nyheter

 • Samtliga operatörer förlänger SVTr

  Samtliga tv-operatörer har nu valt att förlänga tjänsten SVTr. Copyswede erbjuder samma villkor och rättigheter som tidigare. Om de program som omfattas av tjänsten minskar eller ökar över tid är något som SVT råder över. Samtidigt… Läs mer »
 • Oförändrade förutsättningar för att sända SVTr

  Med anledning av att det förekommit felaktiga uppgifter om tjänsten SVTr vill vi på detta vis förtydliga vissa fakta. Möjligheterna för tv-operatörer att upprätthålla tjänsten SVTr ser ut som tidigare. Samma villkor vad gäller tariffer och… Läs mer »
 • Iphones omfattas av privatkopieringsersättning

  Södertörns Tingsrätt har i dag beslutat att mobiltelefonen Iphone också ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering eftersom det är en produkt som kan användas till kopiering för privat bruk. Domen som är en så kallad mellandom… Läs mer »
 • Tingsrätten gav Copyswede rätt

  Lunds Tingsrätt har i dag fastslagit att produkter som kan användas till kopiering för privat bruk också ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Rätten underkänner därmed Sony Mobiles resonemang om att endast produkter som huvudsakligen används… Läs mer »
 • Dom i Sony Mobile-målet uppskjuten

  Lunds tingsrätt har meddelat att domen i målet mot Sony Mobile skjuts fram till den 8 april 2014 på grund av tidsbrist. Tvisten gäller om det ska utgå privatkopieringsersättning för Sonys musikmobil Walkman W715 och om… Läs mer »
 • Ytterligare en bit i upphovsrättspusslet läggs

  Tisdagen den 8 april meddelas domen i målet mellan Copyswede och Sony Mobile i Lunds Tingsrätt. Tvisten gäller om det ska utgå privatkopieringsersättning för Sonys musikmobil Walkman W715 och om den, i likhet med mp3-spelaren, ska anses… Läs mer »
 • Tyska elektronikbranschen och rättighetshavarna eniga om ersättningsnivåer för datorer

  Efter tre års förhandlingar har rättighetshavarna och elektronikbranschen i Tyskland träffat en överenskommelse om nya nivåer för privatkopieringersättning på datorer. Det är Copyswedes tyska motsvarighet ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) som har nått en överenskommelse med… Läs mer »