Nyheter via Rss

Nyheter

 • Viktiga ersättningar för kulturskaparna prövas i tingsrätten

  I dag startar en två dagars huvudförhandling i målet mellan Copyswede och Sony Mobile i Lunds Tingsrätt gällande om privatkopieringsersättning ska betalas för Sonys Walkman-mobiler. Parterna är oense om huruvida musikmobilerna, som är att likna med… Läs mer »
 • Copyswede välkomnar tydligare EU-regler för upphovsrättorganisationer som förvaltar rättigheter

  I går presenterade EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet ett preliminärt förslag till direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning. Kärnan i överenskommelsen är tydlighet, transparens och enhetliga regler inom EU. – Vi är positiva till tydliga regelverk på EU-nivå för de europeiska… Läs mer »
 • Ny upphovsrättlagstiftning gör det enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

  I dag, den 1 november, träder nya bestämmelser i upphovsrättslagen i kraft som bland annat utökar möjligheterna för organisationer som företräder upphovsmän att ge heltäckande tillstånd för nya typer av tjänster såsom till exempel ”tv everywhere-lösningar”. Den… Läs mer »
 • Förenklade regler vid försäljning till professionella användare

  Copyswede inför förenklingar för branschen genom att avskaffa kravet på registrering av kunder i Copyswedes databas för professionella användare. Detta för att registrerade importörer och återförsäljare ska kunna sälja produkter till professionella användare utan att behöva… Läs mer »
 • Klargörande om ersättningsskyldighet för privatkopiering

  På nätet förekommer olika uppgifter om huruvida ersättningsskyldighet för importörer/tillverkare och återförsäljare föreligger avseende de produkter som inkluderas i ersättningssystemet för privatkopiering från och med den 1 september. Vi vill med anledning av detta förtydliga vad som… Läs mer »
 • Så redovisas och betalas privatkopieringsersättningen

  Snart träder de nya ersättningsnivåerna för fler hemelektronikprodukter som kan användas för lagring av upphovsrättsligt skyddat material i kompensationssystemet för privatkopiering i kraft. Här kan du läsa mer om hur redovisning och betalning går till.
 • HRT byter satellit

  Den kroatiska tv-kanalen HRT 1 sänder sedan den 1 juli sina program via satelliten EUTELSAT 16° E.  Sändningarna som idag sker via EUTELSAT 13° kommer att stängas ner från och med den 1 augusti.