Nyheter via Rss

Nyheter

 • Ny upphovsrättlagstiftning gör det enklare att ingå upphovsrättsliga avtal

  I dag, den 1 november, träder nya bestämmelser i upphovsrättslagen i kraft som bland annat utökar möjligheterna för organisationer som företräder upphovsmän att ge heltäckande tillstånd för nya typer av tjänster såsom till exempel ”tv everywhere-lösningar”. Den… Läs mer »
 • Förenklade regler vid försäljning till professionella användare

  Copyswede inför förenklingar för branschen genom att avskaffa kravet på registrering av kunder i Copyswedes databas för professionella användare. Detta för att registrerade importörer och återförsäljare ska kunna sälja produkter till professionella användare utan att behöva… Läs mer »
 • Klargörande om ersättningsskyldighet för privatkopiering

  På nätet förekommer olika uppgifter om huruvida ersättningsskyldighet för importörer/tillverkare och återförsäljare föreligger avseende de produkter som inkluderas i ersättningssystemet för privatkopiering från och med den 1 september. Vi vill med anledning av detta förtydliga vad som… Läs mer »
 • Så redovisas och betalas privatkopieringsersättningen

  Snart träder de nya ersättningsnivåerna för fler hemelektronikprodukter som kan användas för lagring av upphovsrättsligt skyddat material i kompensationssystemet för privatkopiering i kraft. Här kan du läsa mer om hur redovisning och betalning går till.
 • HRT byter satellit

  Den kroatiska tv-kanalen HRT 1 sänder sedan den 1 juli sina program via satelliten EUTELSAT 16° E.  Sändningarna som idag sker via EUTELSAT 13° kommer att stängas ner från och med den 1 augusti.
 • Nu har Copyswede betalat ut ersättning till rättighetshavarna

  Ersättningarna för vidaresändning av svenska tv-kanaler, privatkopiering och dvd-utgivning har nu betalats ut till rättighetshavarna. Pengarna betalas ut antingen via konto eller utbetalningsavi. För de som har anmält kontouppgifter till oss så kommer pengarna finnas på kontot inom de… Läs mer »
 • Beslut taget i riksdagen om nya avtalslicenser

  I går röstade riksdagen igenom förslaget om att införa nya avtalslicenser. Förslaget ger nya möjligheter för användare att ingå avtal med organisationer som företräder ett flertal upphovsmän inom ett utökat antal områden. De nya avtalslicensbestämmelserna ger… Läs mer »