true
Filtrering
 • Behöver man tillstånd från Copyswede för att visa TV i klassrum eller andra utrymmen på exempelvis arbetsplatser som ett fikarum eller en lunchmatsal?

  Att tillgängliggöra TV för allmänheten genom att visa vanliga linjära TV-sändningar eller olika Play-tjänster i offentliga utrymmen utgör enligt upphovsrättslagens definitioner ett offentligt framförande. Detta är enligt huvudregeln ett tillståndspliktigt förfarande och de medverkande rättighetshavarna i TV-sändningen har då rätt till ersättning.

  Genom en regel i upphovsrättslagen omfattas även vissa slutna kretsar av vad som kan anses utgöra ett offentligt framförande. Exakt var gränsen går för en sluten krets är inte rättsligt prövat och när det gäller en klassrumssituation eller ett fikarum på en arbetsplats går det inte att lämna ett generellt svar på frågan. Copyswede vill dock betona att huvudregeln är att förfarandet är tillståndspliktigt och att det är en fråga för varje ansvarig verksamhetsledare att utifrån verksamheten i sin helhet göra en bedömning i varje enskild situation.

  Copyswedes uppdrag är att erbjuda heltäckande och ändamålsenliga tillstånd för olika typer av nyttjanden. När det gäller just offentligt framförande har Copyswede endast i begränsad utsträckning ett uppdrag att lämna tillstånd i nuläget

 • När görs utbetalningen?

  Copyswedes årliga utbetalning sker i maj/juni. Utbetalningen omfattar flera olika ersättningar, till exempel ersättning för vidaresändning i kabel, SVT World samt privatkopieringsersättning.

 • Hur får jag ersättningen utbetald till mitt bolag?

  Om du vill kan du få ersättningen från Copyswede utbetald till ditt bolag. Du skriver i sådana fall ut en överlåtelsehandling och skickar den per post eller e-mejl till Copyswede. Dina ersättningar kommer därefter att betalas ut direkt till bolaget.

 • Hur får jag ersättningen insatt på mitt konto?

  Du kan få ersättningen från Copyswede direkt utbetald till ditt bankkonto, postgiro eller bankgiro. Det enda du behöver göra är att kontakta oss via telefon, e-post eller formulär längst ned på denna sida. De uppgifter vi behöver är kontonummer, inklusive clearingnummer, samt ditt personnummer och namn. Genom att anmäla ditt konto slipper du dessutom eventuella avgifter för att lösa ut avin.

 • Vad händer om jag missar att hämta ut pengarna?

  Avin från Swedbank är giltigt i 45 dagar. Om du inte hämtar ut pengarna innan avin går ut, returneras ersättningen till Copyswede. Om detta skulle inträffa, kontakta oss så att vi kan göra en återutbetalning av beloppet till dig.

 • Hur kommer ni fram till vem som får individuell ersättning och hur stor den blir?

  Programmen i Öppet Arkiv är uppdelade i olika kategorier (barn, drama, fakta, nyheter/sport, nöje) och innehåller olika grad av upphovsrättsliga prestationer. De olika medverkandegrupperna gör varierande prestationer beroende på typ av program. Exempelvis gör en skådespelare en större insats i en dramaproduktion, medan en musiker gör mer i ett nöjesprogram. Medverkande kopplas till de olika programmen och därefter delas den totala ersättningen upp mellan programmen de medverkat i. Vi har dragit en nedre beloppsgräns per program för när individuell ersättning betalas ut. Ersättningen för de program som hamnat under beloppsgränsen överförs till stipendier, som kan sökas hos våra medlemsförbund.

 • Hur mycket pengar är det som ska betalas ut till rättighetshavare?

  I denna omgång (oktober 2017) betalas ersättningar ut för program som låg i Öppet Arkiv under 2013 och 2014. Summan till fördelning per år för 2013, 2014 och 2015 är cirka 10 MSEK. För 2016 är summan cirka 5 MSEK.

 • Vilka programtyper och program har det klickats mest på?

  Det har tittats mest på dramaproduktioner och barnprogram i Öppet Arkiv. I topp finns program såsom till exempel Den vita stenen, Rederiet och Sunes Jul och Hem till byn.

 • Hur vet man vilka program som låg i Öppet Arkiv vid ett specifikt tillfälle?

  Vi får rapporter från SVT.

 • Vad har du fått ersättning för?

  I oktober 2017 började vi betala ut ersättningar för medverkan i Öppet Arkiv för 2013 och 2014. Arkivet innehåller ett urval av program från 50 års tv och har varierat över tid. Tiotusentals rättighetshavare har medverkat i detta material. Ersättningsmodellen är tvådelad och bygger på att medverkande vars program klickats på mest utifrån en topplista får individuella ersättningar. Utöver det finns det möjlighet att söka stipendier.

 • Varför har du kanske fått ersättning för vissa produktioner men inte för andra?

  Alla program du medverkat i har troligtvis inte tittats på så mycket att det genererat individuell ersättning.

 • Varför får inte alla som medverkat i arkivet individuell ersättning?

  För att få ut ersättningar till så många som möjligt men inte förlora en stor andel i administrationskostnader, har vi istället för att betala ut små belopp dragit en nedre gräns per program för individuell fördelning av ersättningen. Utöver det finns möjlighet att söka stipendier.

 • Varför är Öppet Arkiv-ersättningen lägre än för nyare produktioner?

  Ersättningen för Öppet Arkiv är en ersättning som är resultatet av en ny typ av licens för tv-bolagens arkiv. Det är ett årligt fast belopp som ska kompensera tiotusentals medverkande i ett omfattande material. Licensen motverkar inlåsning av material, det vill säga gör det tillgängligt och ger samtidigt rättighetshavare en viss ersättning. Ersättningsnivåerna är lägre än för nyare produktioner i till exempel SVT Play.

 • Varför har det tagit tid?

  Ersättningen för Öppet Arkiv är det första resultatet av en ny typ av licens för tv-bolagens arkiv. Dels har vi arbetat fram en helt ny klickbaserad fördelningsmodell, men vi har också gått igenom ett omfattande material från 50 års tv för att ta reda på vilka som medverkat – manusförfattare, skådespelare, regissörer, musiker, artister, dansare, filmfotografer, kostymdesigners, scenografer osv.

 • Vart vänder jag mig för att söka Öppet Arkiv-stipendium?

  Vänd dig till den organisation som företräder din rättighetshavargrupp:

  – Dramatikerförbundet: dramatiker, manusförfattare
  Kontakt: Susin Lindblom, Emma Nilsson, 08-21 33 10

  – Sveriges Författarförbund: författare
  Kontakt: Jon Persson, 08-545 132 00

  – Svenska Journalistförbundet: journalister
  Kontakt: Olle Wilöf, 08-613 75 11

  – Sveriges Läromedelsförfattarnas förbund: läromedelsförfattare
  Kontakt: adm@slff.se, 08-440 84 80

  – Svenska Musikerförbundet: musiker, musikartister
  Kontakt: Jan Granvik, 08-587 060 00

  – Sveriges Yrkesmusikerförbund: musiker
  Kontakt: 08-693 03 33

  – Teaterförbundet/ för scen och film: skådespelare, regissörer, scenkonstartister, filmfotografer, dansare, koreografer, scenografer, kostymdesigners
  Kontakt: Lotta Lundkvist, 08-441 13 11, Mia Letfors, 08-441 13 12

  Stim och Bildupphovsrätt i Sverige har en egen ordning för ersättningar för Öppet Arkiv, vänligen kontakta dem om du har frågor. Sami är inte en del av Copyswedes licensiering.

 • Vad är privatkopieringsersättning?

  Låten, filmen eller texten du kopierat är skapad av låtskrivare, musiker, skådespelare, dramatiker, och författare. När du köper en smartphone, dator eller hårddisk betalar försäljaren en avgift för att du ska få privatkopiera på den. Avgiften bygger på hur mycket man brukar kopiera på en sådan pryl och hur mycket lagringsutrymme den har. Pengarna går tillbaka till låtskrivaren, författaren och regissören för deras arbete och de kan jobba vidare med nya låtar, manus, böcker och filmer. Det kallas privatkopieringsersättning, krångligt ord, och förkortas därför ofta PKE. Privatkopieringsersättningen är fastställd i lag och samlas in och fördelas av Copyswede, kulturskapare i förening, eftersom det är omöjligt för låtskrivare och skådespelare att själva åka runt och begära in ett öre här och där när någon kopierat filmen de var med i.

 • Är de individuella ersättningarna skattepliktiga?

  Ja, de är skattepliktiga.

 • Varför finns privatkopieringsersättningen?

  Upphovsrättslagen ger en upphovsman eller en utövande konstnär en ensamrätt att förfoga över sitt verk eller sin prestation genom att besluta om att mångfaldiga/kopiera det, samt göra det tillgängligt för allmänheten på olika sätt. Det innebär att som huvudregel måste alltid ett tillstånd inhämtas från upphovsmannen om en användare/nyttjare vill använda dennes verk eller prestation på ett eller annat sätt.

  Från ensamrätten finns ett antal lagreglerade undantag/inskränkningar. En sådan inskränkning är att var och en för sitt privata bruk får framställa ett eller några få exemplar utan att efterfråga upphovsmannens tillstånd. Bestämmelsen är från praktisk synpunkt en av de mest betydelsefulla i upphovsrättslagen.

  Tekniken har möjliggjort att det har blivit allt enklare för allmänheten att spela in, kopiera och därmed mångfaldiga upphovsrättsligt skyddade verk som musik, film och tv-program. Idag kopieras det inte bara till cd/dvd och mp3-spelare, utan även till lagringsenheter som datorers hårddiskar, musikmobiler, usb-minnen, externa hårddiskar och surfplattor.

  Att allmänheten får kopiera upphovsmännens verk innebär ett inkomstbortfall för upphovsmännen, eftersom deras arbete mångfaldigas utan att de får betalt för det. I förlängningen påverkar det nyskapandet, eftersom kultur och nöje liksom allt annat har en produktionskostnad. Inte minst handlar det om de enskilda upphovsmännens försörjning.

 • Kommer jag få lika mycket nästa år?

  Hur mycket du får för Öppet Arkiv beror bland annat på vilka program tittarna har valt att titta på, vilka program som legat i arkivet samt vilket år ersättningarna avsett (totalsumman för licensieringen ser olika ut för olika år). Hur utfallet för just din ersättning blir vet vi först i efterhand.

 • När privatkopierar jag?

  Privatkopiering är till exempel när du gör kopior av musikfiler på din dator eller smartphone, sparar favoritprogram i din tv-box, gör offline-listor, sparar ned poddar i mobilen, gör en kopia av en film och sparar i din ipad, mailar en e-bok till en vän eller sparar ned texter till din dator. Det är helt lagligt så länge du bara delar det med din familj eller några vänner. Många tänker nog inte på att de gör kopior, eftersom det är en naturlig del av att använda telefoner, datorer, ipads, hårddiskar och så vidare. Att kopiera en cd och bränna till en ny cd är också privatkopiering, men inte lika vanligt längre. Vi räknar med att vi kan och får spara ned och dela låtar och filmer som är kopior när vi behöver det. Och så ska det vara. Att prylar fungerar så gör dem mer användbara och värdefulla för oss. Privatkopiering blandas ibland ihop med piratkopiering men är två helt olika saker eftersom piratkopieringen är olaglig, medan privatkopiering är helt laglig.

  frågorsvarbild

 • Jag är inte medlem i någon av organisationerna som utlyser stipendier, kan jag söka ändå?

  Ja, oavsett om du är medlem eller ej får du söka stipendier för din medverkan i Öppet Arkiv hos den organisation som företräder din rättighetshavargrupp.

 • Hur bestäms nivån på privatkopieringsersättningen?

  I lagen anges ersättningsnivåer, men importörerna och återförsäljarna har en möjlighet att begära nedsättning av nivåerna på grund av vissa i lagen särskilt angivna omständigheter. Nedsättning kan exempelvis ske för att reglera att produkterna används till annat än privatkopiering, eller för att ersättningens storlek inte står i proportion till konsumentpriset i syfte att undvika att marknadsstörningar. De nuvarande ersättningsnivåerna fastställs genom förhandlingar mellan Copyswede och olika branschorganisationer som representerar företag som importerar och säljer ersättningspliktiga produkter.

 • Vem betalar privatkopieringsersättning?

  Privatkopieringsersättningen betalas av företag som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor, datorer, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, usb-minnen och externa hårddiskar.

 • Varför finns den här avgiften bara i Sverige?

  Det stämmer inte ‐ de flesta EU‐länder har liknande ersättningssystem. Enligt ett EU‐direktiv måste medlemsländer som tillåter privatkopiering genom sin nationella lagstiftning också ha ett kompensationssystem som ger rättighetshavarna ersättning.

  Ersättning utgår på motsvarande produkter i olika länder i Europa.

 • Vilka produkter omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering?

  De produkter som omfattas är de som kan användas för att spara ner till exempel film, tv-serier, poddar och musik på för att titta eller lyssna på vid ett senare tillfälle. Det gäller till exempel datorer, surfplattor, mobiltelefoner, mp3-spelare, usb-minnen, lösa interna hårddiskar och externa hårddiskar.

  Andra produkter med inbyggda hårddiskar:
  settopboxar, dvd-spelare, tv, övriga mediaspelare och spelkonsoler.

  Äldre lagringsmedia:
  inspelningsbara cd- och dvd-skivor, analoga ljudkassetter (C-kassetter), vhs-kassetter (E-kassetter), minidisc och cd-r audio

  Länk till produktförteckningen

 • Finns det undantag från när ersättning ska betalas?

  Ja. I lagen anges tre olika situationer där ersättning inte skall utgå vid försäljning av ersättningspliktiga produkter. Det gäller när varorna exporteras, vid försäljning till organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning samt vid försäljning till yrkesmässig näringsverksamhet. Privatkopieringsersättning är inte menad att belasta till exempel företag, skolor, myndigheter och studioverksamheter som använder lagringsmedia inom ramen för den yrkesmässiga verksamheten.

 • Hur får rättighetshavarna sin kompensation för privatkopieringen?

  Copyswede arbetar på uppdrag av medlemsorganisationer och producentorganisationer som företräder svenska upphovsmän, utövande konstnärer och producenter att hantera inkasseringen och fördelningen av privatkopieringsersättningen. Copyswede fördelar ersättningen individuellt till rättighetshavare, till sina medlemsorganisationer samt till producentorganisationer.

  Länk till fördelning av privatkopieringsersättning

 • Vad innebär privatkopieringsersättningen för dig som konsument?

  En lagstadgad inskränkning i upphovsmännens ensamrätt gör det möjligt för dig som privatperson att kopiera/ladda ner/spela in exempelvis musik, film och tv-program och göra kopior av dessa. Men det är inte du som konsument som är betalningsskyldig. Det är istället de tillverkare, importörer och återförsäljare som säljer produkterna som du kan använda för att göra egna kopior av de skyddade verken.

  De ersättningspliktiga lagringsmedierna har många olika användningsområden. Det finns de som sparar film, tv och musik på dessa medan andra gör backuper av egna fotografier och dokument. Det är dock inte praktiskt möjligt – eller önskvärt – att de ersättningsskyldiga företagen gör en detaljerad kartläggning av hur var och en använder varje enskild produkt. Därför betalar dessa en schabloniserad ersättning för den privatkopiering som sker på alla sålda produkter, oavsett hur det används. Företagen har istället rätt att förhandla om nedsättning av den schabloniserade ersättningsnivån till exempel på grund av att produkten används till annat än privatkopiering.

 • Kom igen, ingen privatkopierar väl längre?

  Många privatkopierar, men inte alla. Många streamar också. Många gör både och. Men när man köper t ex en smartphone betalas en liten avgift som gör att alla har rätten och möjligheten att kunna privatkopiera om de själva vill.

   

 • Ska privatkopieringsersättning utgå för lagring i molnet också?

  Molnet är ett brett begrepp och kan omfatta vanliga streamingtjänster eller tjänster där tjänsteleverantören erbjuder en lagringsyta för att spara olika typer av material. Vilka upphovsrättsliga förfoganden som görs i de olika tjänsterna är en bedömning som får göras för respektive tjänst.

 • Vad är upphovsrätt?

  Allt konstnärligt och litterärt skapande skyddas av upphovsrätten. I samma stund som en teckning är ritad eller en bok är skriven har den som skapat verket, upphovsmannen, upphovsrätt. När man talar om upphovsrätt syftar man på de regler som ger upphovsmannen en ensamrätt till att förfoga över det som han eller hon har skapat.

  Bestämmelserna om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen (URL) och skyddar även det som kallas närstående rättigheter. Som exempel på närstående rättigheter kan nämnas exempelvis en skådespelares rätt till sitt framförande eller en musikproducents rätt till en skivinspelning.

 • Vad är skillnaden mellan ekonomisk och ideell upphovsrätt?

  Upphovsrätten består av två delar, ekonomisk respektive ideell upphovsrätt. Den ekonomiska upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att ta betalt för sitt arbete och gäller under upphovsmannens livstid och ytterligare 70 år därefter.

  Det innebär att till exempel en släkting kan överta rätten efter upphovsmannens död, vilket är jämförbart med att ärva någon annan form av investering, som en fastighet eller ett värdepapper. En upphovsman kan också sälja eller förhandla bort sin ekonomiska upphovsrätt till en annan rättighetshavare, som ett förlag, eller en tv-produktion. Slutligen kan en upphovsman välja att helt avstå sin ekonomiska upphovsrätt och erbjuda sitt verk till en publik utan betalning.

  Den ideella upphovsrätten har ingen tidsbegränsning och kan inte heller avstås. Den ideella upphovsrätten innebär att upphovsmannen har rätt att alltid, oavsett om han eller hon inte längre har kvar sin ekonomiska upphovsrätt, omnämnas med namn vid användande eller uppförande av verket. Den ideella upphovsrätten innebär också att verket aldrig får användas på ett sätt som upphovsmannen upplever kränkande.

 • Varför kollektiv förvaltning av en individuell rätt?

  Upphovsrätten är individuell, men har ibland kollektiva behov. Ett verk kan vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete, de får då en gemensam upphovsrätt till verket. Ett exempel på ett sådant gemensamt arbete är en tv-produktion. Om någon annan vill använda verket måste denne skaffa tillstånd från samtliga rättighetshavare. Det är vid sådana tillfällen en organisation som Copyswede fyller en viktig funktion, för att på kollektiv väg samordna förhandlingar och avtal.

 • Låser upphovsrätten in musik, film och tv?

  Nej, upphovsrätten låser inte in kultur. Den ger upphovsmannen rätt att själv avgöra när och på vilket sätt det han eller hon har skapat ska möta sin publik. Det innebär till exempel att en tonsättare har rätt att själv bestämma vad som ska hända med ett stycke musik – ska det gå till förlag? Användas i ett annat, större sammanhang, om det exempelvis beställts till en film? Ska det släppas fritt för vem som helst att använda?

  Just detta att upphovsmannen har rätt att själv avgöra är centralt, inte minst i den pågående fildelningsdebatten. Det står var och en fritt att släppa sina verk gratis i vilken distributionsform som helst – och upphovsmannen har genom upphovsrätten möjlighet att bestämma det själv.

 • Vad gör Copyswede?

  Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Genom samarbete med Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), Ifpi och radio- och tv-företagens samarbetsorganisation Ubos kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser. Copyswede sköter också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

 • Vad innebär kollektiv förvaltning av rättigheter?

  Upphovsrätten är en individuell rättighet – som kulturskapare har man upphovsrätt till sitt verk. Men ett verk kan även vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete. Till exempel ligger ofta ett stort antal upphovsmän och utövande konstnärer bakom ett tv-program, som till exempel sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer.

  Både producenter och enskilda medverkande kan därför ha rättigheter i de program som görs. För att underlätta för aktörer som vill vidareanvända tv och radio i olika sammanhang, som vidaresändning i kabel-tv och utgivning av tv- och radioprogram på dvd och cd, kan Copyswede, som företrädare för upphovsmän och konstnärer via deras egna organisationer, samordna licensieringen för användning av tv- och radioprogram inom olika områden.

  På samma sätt har Copyswede sina medlemsorganisationers uppdrag att sköta det svenska systemet för privatkopieringsersättning, som i enlighet med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv ger upphovsmän och utövande konstnärer viss kompensation för inkomstbortfall när deras arbete kopieras för privat bruk. På så sätt möjliggörs en legal privatkopiering utan att upphovsmännen behöver stå helt utan ersättning.

 • Varför samarbetar Copyswede med producentorganisationer?

  För att kunna erbjuda en heltäckande licens till alla aktörer som vill vidareanvända tv och radio. Utan att samarbeta med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer skulle det inte vara möjligt.

  Copyswedes samarbetspartners är:

  Ubos, Union of Broadcasting Organisations in Sweden som samordnar nordiska public service-tv-bolag och en rad motsvarande radio- och tv-företag från andra länder och språkområden.

  Ifpi, International Federation of the Phonographic Industry, Svenska Gruppen som företräder fonogramproducenter.

  FRF, Filmproducenternas Rättighetsförening som företräder film- och tv-producenter med olika inriktningar. Genom samarbete med Agicoa och Eurocopya företräder FRF också internationella film och tv-producenter.

 • Hur kan Copyswede licensiera utländska tv- och radiokanaler?

  Copyswede har ömsesidighetsavtal med sina systerorganisationer i andra länder, vilket breddar basen för rättighetsupplåtelserna. Genom samverkan med svenska och utländska film-, tv- och videoproducenter samt tv- och radioföretag kan rättighetsupplåtelserna bli heltäckande.

 • Fördelas ersättningarna individuellt eller kollektivt, till exempel till organisationer?

  Målet för Copyswedes verksamhet är att dem vars verk och prestationer utnyttjas i olika medier ska få ersättning för detta. Så långt som det är möjligt och ekonomiskt/administrativt försvarbart fördelas därför de inkasserade ersättningarna alltid individuellt, antingen av Copyswede eller av dess medlemsorganisationer.

 • Vem äger Copyswede?

  Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av sina fjorton medlemsorganisationer. Kulturskaparorganisationer som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer kan bli medlemmar. Se stadgarna för mer detaljerad information.

 • Varför har jag inte fått ersättning?

  Om du inte har fått din ersättning kan det bero på någon av följande anledningar:

  Bytt adress eller namn? Varje år uppdateras våra adressuppgifter inför den årliga utbetalningen. Orsaken till en utebliven ersättning kan bero på flera olika faktorer. Har du nyligen flyttat inom eller utom Sverige utan att anmäla det till Skatteverket eller nyligen bytt namn kan det vara orsaken.

  Inte svarat på vårt brev? I vissa fall kan vi också ha skrivit till dig för att begära in ett kontrakt avseende din medverkan i ett visst tv-program. Om vi inte har fått något svar på en sådan kontraktsförfrågan kan ersättningen inte betalas ut.

  Momspliktig? Du som är momspliktig måste ha ingått ett avtal med Copyswede om så kallad självfakturering. Om en sådan överenskommelse saknas kan Copyswede inte betala ut ersättning till dig eller ditt bolag.

  Verksam inom TF:s område? Om Du har medverkat som skådespelare, artist, dansare, scenograf, koreograf eller regissör ska i första hand vända dig till Teaterförbundets rättighetsbolag som sköter utbetalningen för dessa grupper.

  Eller kanske någon annan orsak? Under Ansök och registrera hittar du blanketter för att skicka in ett ersättningsanspråk.

  Du är alltid välkommen att höra av dig till oss, kontakta via mejl fordelning@copyswede.se
  alternativt per telefon 08-545 667 00.

 • Moms & PKE, vad är det som gäller?

  Nya skatteregler för privatkopieringsersättning (PKE) från och med sändningsåret 2017 har lett till att det numer inte är någon moms på PKE. Det betyder att när du som rättighetshavare får ersättning från oss kopplat till PKE, så betalas ingen moms ut (0%).

  För övriga ersättningar gäller som tidigare en momssats på 6%.

 • Hur mycket pengar handlar det om?

  Ungefär en promille, det vill säga 0,1 procent, av elektronikbranschens omsättning går till privatkopieringsersättning. Den högsta avgiften för en enskild extern hårddisk, där lagringsutrymmet är som störst, är 80 kronor. Ersättningarna betalas oftast av globala och mycket lönsamma företag som Samsung och Apple. Konsumenterna betalar inte heller för detta på något annat sätt – t ex inte genom sina streaming-abonnemang. Privatkopieringsersättning finns över hela Europa, och det går inte att se att nivån i olika länder har någon påverkan på priserna för telefoner och hårddiskar. Däremot spelar pengarna stor roll för musiker, skådespelare, författare och andra kulturskapare. De äger rätten till låten, boken, framförandet vi vill spara – och det är självklart att de ska få rimligt betalt när vi använder och kopierar dessa i vår vardag. Kulturskapare är sällan stormrika och om de är det har många andra tjänat pengar på att man kan sprida och kopiera det de har skapat – bland annat elektronikbranschen.

 • Vad är kassettbandsskatt för något?

  Det är ett ord som elektronikföretagen använder i sin kampanj för att ge en falsk bild av privatkopieringssystemet. Privatkopieringsersättningen handlar om att de som arbetat för att skapa låtar, filmer och böcker vi gillar ska få betalt om och när vi kopierar deras grejer.

 • Varför bråkar Elektronikbranschen om privatkopieringsersättningen?

  De senaste åren har de globala elektronikjättarna inte betalat och istället drivit rättsprocesser mot kulturskaparnas organisationer – i Sverige, men också i många andra länder. Kulturskaparna har vunnit alla rättsprocesser mot dessa företag i Sverige – hela vägen upp till Högsta domstolen. Även svenska Telia där staten är storägare har låtit bli att betala – och förlorat. Många mindre företag har däremot fortsatt att betala vilket inte bara varit rätt utan också smart. För nu har Högsta domstolen sagt sitt och elektronikföretagen ska betala sina skulder, som har samlats på hög med ränta i ett antal år.

 • Har de inte ett bättre PKE-system i Finland?

  Det finska PKE-systemet går ut på att finska skattebetalare betalar istället för elektronikföretagen. Det är bättre för företagen, men knappast för finska skattebetalare. Dessutom har EU-domstolen sagt att generella skattefinansierade system inte går att ha.

 • Är inte privatkopieringsersättningen omodern?

  Nej. Den anpassas efter vilka prylar vi använder och hur vi använder dem, så är lagen skriven. Att den som skriver en låt ska ha betalt när du kopierar den är rättvist och rimligt i alla tider, och dessutom nödvändigt om man ska kunna fortsätta skriva låtar. Om vi slutar privatkopiera så kommer vi också sluta betala – så är lagen skriven och därför kan vi ha samma lag idag som när vi gav blandband till varandra.

 • Pengarna går väl bara till kändisar som redan är rika?

  Nej, pengarna är viktigast för alla andra. En dryg tredjedel går till musikskapare, hur mycket de får beror bland annat på hur mycket låtarna används och kopieras. Dramatiker, journalister, bildkonstnärer och författare får var femte krona, regissörer, skådespelare och filmfotografer får en stor andel av ersättningarna för film och tv-program. Under 2017 betalades drygt 70 miljoner kronor ut till tiotusentals kulturskapare.

 • Jag skulle väl få en billigare Iphone om PKE avskaffades?

  Nej. Priserna på elektronikprodukter sätts inte så och är desamma i olika europeiska länder, oavsett vilken nivå privatkopieringsersättningarna ligger på (ja, ersättningen finns över hela EU). Däremot skulle nog de globala elektronikjättarna tjäna lite mer pengar, och kulturskaparna skulle tjäna mindre.

 • Finns det en nordisk modell för PKE som de andra nordiska länderna enats kring?

  Nej. Ordningarna i de nordiska länderna skiljer sig åt och har skapats utifrån nationella överväganden. I Norge och Finland har man valt att finansiera PKE via statsbudgeten. Enligt en dom i EU-domstolen är dock utrymmet för statligt finansierade ordningar ytterst begränsat. I Norge har regeringen uttalat att den kommer att titta på frågan om det norska PKE-systemet är förenligt med EU-rätten.

 • Vad finns det för argument emot en statsfinansierad lösning?

  En dom i EU-domstolen om det spanska systemet har klargjort att PKE inte får finansieras via den allmänna statsbudgeten eftersom en sådan ordning skulle innebära att även företag, som inte kan dra nytta av möjligheten ett privatkopiera, skulle vara med att finansiera ordningen. Utrymmet för ett statligt system är därmed ytterst begränsat och vissa experter menar att en sådan ordning skulle vara mycket svår att förena med grundläggande svenska principer om uttag av skatter och avgifter.

  Rent principiellt är det också tveksamt att svenska skattebetalare via staten ska ta över elektronikbranschens upphovsrättsliga kostnader.

 • Hur gör jag för att få ersättning från er?

  För att söka ersättning för medverkan i produktioner sända i SVT1, SVT2, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV4:s nischkanaler, TV3 eller Kanal 5, gör så här:

  – Ladda ner blanketten Ersättningsanspråk här.

  – Fyll i och skicka blanketten tillsammans med en kopia på hela kontraktet till oss på Copyswede, antingen per post eller per e-mail.

  Läs mer om vem som kan ha rätt till ersättning och för vad.

 • Hur kan jag skydda en idé till ett tv-program?

  Upphovsrätten ger inget skydd till en idé. Upphovsrätten uppstår, under vissa i lagen angivna förutsättningar, först när idén blir ett resultat (ett verk). Man behöver inte registrera sig någonstans för att upphovsrätten ska gälla.

  Följande förslag är exempel och kanske kan hjälpa dig att bevisa att en idé fanns vid en viss tidpunkt:
  – Om du har en programidé kan du till exempel skriva ner den på ett papper som du daterar och sedan skickar per post till dig själv så att du får en datumstämpel på kuvertet. Lämna sedan kuvertet oöppnat.
  – Ett annat alternativ kan vara att få din handling med den nedskrivna idén bestyrkt av Notarius Publicus.
  – Ytterligare ett förslag kan vara att ha någon med dig när du presenterar din programidé för ett produktionsbolag/tv-bolag.

 • Det står på min avräkning att jag själv ska betala skatt och sociala avgifter, hur mycket ska jag betala?

  Hur mycket du ska betala beror på din enskilda ekonomi och det finns därför inget exakt svar. Som huvudregel brukar vi säga att du bör sätta undan ungefär hälften av ersättningen för en framtida inbetalning av dina så kallade egenavgifter och skatt. För inkomståret 2014 är procentsatsen för egenavgifter 28,97 %. Du betalar sedan inkomstskatt på resterande belopp. För mer information och exakta procentsatser, besök Skatteverkets hemsida.

 • Hur stor blir min ersättning?

  Vi kan tyvärr aldrig på förhand veta hur stor din ersättning kommer att bli eftersom det beror på hur stor inkassering vi har haft det aktuella sändningsåret och hur många rättighetshavare som ska vara med och dela på pengarna.

 • Hur gör jag om jag vill bli medlem i Copyswede?

  Copyswede har inga enskilda medlemmar utan det är bara organisationer som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer som kan bli medlemmar. Vi är en organisation som består av fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer såsom till exempel dramatiker, författare, fotografer, musiker, skådespelare och artister. Du kan söka ersättning från oss oavsett om du är medlem hos någon av våra medlemsorganisationer eller inte.

 • Varför samordnas licensieringen?

  För att göra radio och tv krävs ofta en stor mängd olika upphovsmän och utövande konstnärer. Det kan till exempel röra sig om författare, skådespelare, musiker och fotografer. Alla dessa har enligt upphovsrättslagen rätt till ersättning när deras insatser återanvänds i olika sammanhang. Aktörer som vill vidareanvända programmen till exempel i kabel-tv, för utgivning på dvd eller i on demand-tjänster behöver därför tillstånd för detta.

  Att söka tillstånd från var och en av alla medverkande skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt. Istället kan den aktör som önskar tillstånd vända sig till Copyswede, som företräder upphovsmän och utövande konstnärer kollektivt. Genom samarbete med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser.

 • Vilka kanaler kan jag som är kabel-tv-operatör skaffa tillstånd för att använda genom Copyswede?

  Copyswede licensierar ett hundratal tv- och radiokanaler varav flertalet är public service-kanaler från de nordiska länderna samt den europeiska kontinenten. I utbudet finns också kommersiella tv-kanaler och ett antal utomeuropeiska tv-kanaler.

 • Hur sker utbetalningen?

  Ersättningen betalas ut via Swedbank. De upphovsmän, utövande konstnärer och andra rättighetshavare som har anmält ett bank- eller postgirokonto till Copyswede får pengarna insatta på kontot. Övriga får en check skickad till sin folkbokföringsadress. I samband med utbetalningen får varje rättighetshavare ett brev med en detaljerad avräkning där det framgår vad ersättningen avser. Det anges också i vilken egenskap man fått ersättningen. De upphovsmän och utövande konstnärer som är verksamma på Teaterförbundets område får sin ersättning utbetald via Teaterförbundets rättighetsbolag.

 • Varför måste vidaresändaren betala för SVT-utbudet, som ju är public service?

  Vidaresändning av SVT-kanalerna täcks inte av public service-avgiften. Enkelt uttryckt köper vidaresändaren tillstånd att visa programmen i sina nät av Copyswede, som fördelar ersättningen till de upphovsmän och utövande konstnärer som medverkat i produktionen av programmen.

Hittar du inte vad du sökte? Kontakta oss så hjälper vi dig
Skriv ut
 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>