Priser

Vidaresändning av tv-kanaler – IP- och kabel-tv-operatörer


TV4 – ingen kostnad för operatören
Heltäckande vidaresändningslicens för TV4:s huvudkanal samt ett antal av TV4:s nischkanaler lämnas av Copyswede. Förutsatt att ett sådant licensavtal tecknas står TV4 AB för vidaresändarens ersättning till Copyswede för vidaresändningstillståndet. Observera att även ett särskilt distributionsavtal måste tecknas direkt med TV4 AB – gäller både huvudkanalen samt nischkanalerna.

TV4:s nischkanaler
TV4 Film, Sjuan, TV12, TV4 Fakta och TV4 Guld kräver även att ett särskilt distributionsavtal träffas med TV4. Kontakta oss för ytterligare uppgifter om detta.

SVT/UR:s
Copyswede erbjuder tillstånd att tillsvidare vidaresända samtliga SVT:s/UR:s kanaler, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24/SVT Barn och Kunskapskanalen, för totalt 1,21 kr per hushåll och månad. Från och med den 1 juli 2023 är priset 1,36 kr.

Utländska tv-kanaler
För upp till två utländska tv-kanaler betalar operatören 7,90 kr per hushåll och månad. Varje ytterligare tv-kanal kostar sedan 2,00 kr per hushåll och månad. Priset räknas per kanalkombination till respektive hushåll.

TV Finland i Mälardalen
Nät som inom spridningsområdet för marksändarna i Nacka, Västerås och Uppsala vidarebefordrar den finska tv-signalen betalar 100 kr/år och operatör.

Hotell

Priserna nedan gäller från och med 2023-01-01.
Nya avtal finns nu att teckna.  Läs mer här
För ytterligare information om det nya avtalet: mejla till licensiering@copyswede.se

Utländska tv-kanaler
För upp till två utländska tv-kanaler betalar hotell 4,30 kr per rum och månad. För varje ytterligare tv-kanal betalar hotell 1,40 kr per rum och månad.

Priset räknas på kanalkombinationen till respektive rum.

SVT/UR:s kanaler
Priset är 1 kr/kanal per rum och månad. Hotell tecknar ett tilläggsavtal för kanalerna med Copyswede. Kontakta Copyswede för mer detaljerad information.

Kommersiella svenska kanaler
Ingen avgift tills vidare för dessa kanaler.

Stugbyar och campingplatser

Priserna nedan gäller från och med 2023-01-01.
Nya avtal finns nu att teckna. Läs mer här
För ytterligare information om det nya avtalet: mejla till licensiering@copyswede.se

Utländska kanaler
För upp till två utländska tv-kanaler ska stugbyar och campingar betala  8,50 kr per tillkoppling och månad. För varje ytterligare tv-kanal skall inrättningen betala 2,80 kr per tillkoppling och månad. Minimiavgiften är 500 kr per år.

Priset räknas på kanalkombination per tillkoppling.

SVT/UR:s kanaler
Priset är 1 kr/kanal per tillkoppling och månad. Stugbyar och campingar kan teckna ett tilläggsavtal för de svenska tv-kanalerna med Copyswede. Kontakta Copyswede för mer detaljerad information.

Kommersiella svenska kanaler
Ingen avgift tills vidare för dessa kanaler.

Företag, myndigheter och övriga institutioner

SVT/UR:s kanaler
Priset för de respektive kanalerna från SVT/UR är 1 kr/kanal per anslutning och månad.

Utländska tv-kanaler
För upp till två utländska tv-kanaler betalar företag, myndighet eller institution 4,10 kr per anslutning och månad. För varje ytterligare tv-kanal därutöver blir det 1,40 kr per anslutning och månad.  Minimiavgiften är 500 kr per år.

 

 

 

 

 

 

  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>