Aktuellt

Ikon Rättighetshavare

Ersättningar för vidaresändning betalas ut 2024

2023-11-24 En översyn av fördelningen av ersättningar för vidaresändning sändningsåret 2022 samt en uppgradering av vårt avräkningssystem för individuella ersättningar, innebär att utbetalningen av ersättningar för SVT:s och TV4:s kanaler sker först 2024.

Vi kommer att informera på hemsidan om när utbetalningstillfället närmar sig.


Ersättningar för TV4:s kanaler nu utbetalda

2023-04-04 I dagarna har ersättningar för medverkan i  TV4 och TV4:s nischkanaler vidaresända under 2021 betalats ut till manusförfattare, ursprungsförfattare och musiker/artister.
Kvinna med fjärrkontroll Foto: Drazen Zigic

Utbetalningar från andra organisationer än Copyswede

Ersättningar för TV4:s kanaler, som Scen och film betalar ut till sina rättighetshavare, är även de på väg att betalas ut.

Bildupphovsrätt, Ifpi, Sami och Stim, som har egna fördelningssystem, fick del av ersättningar för TV4:s kanaler under 2022.

Vi frågor om dessa utbetalningar, vänligen kontakta respektive organisation.

Foto: Drazen Zigic


Dags för utbetalning av ersättning för sändningar i SVT:s kanaler

2022-11-25 Idag betalar Copyswede ut pengarna för medverkan avseende sändningar i SVT:s kanaler under år 2021 till manusförfattare, ursprungsförfattare och musiker/artister. Organisationerna Bildupphovsrätt, Ifpi, Sami, Scen och Film samt Stim sköter utbetalningarna för sina respektive rättighetshavargrupper.

När det gäller fördelningen av ersättning för tv-kanalerna TV4 och TV4:s nischkanaler avseende sändningsåret 2021 så är detta arbete pågående. Samma sak gäller även för privatkopieringsersättningen för samtliga berörda kanaler, inklusive SVTs. Vi återkommer när vi har mer information om när utbetalning kommer att ske för dessa delar.

Alla rättighetshavare som är anslutna till den digitala tjänsten Kivra kommer att få sitt avräkningsbrev dit medan de som inte har Kivra får ett avräkningsbrev med den vanliga posten under den kommande veckan.


Delayed compensation  to rights holders in other  countries

2022-10-31 We would like to inform you that the payments relating to private copying compensation for 2021 will take place later than what follows from our representation agreements, i.e agreements with corresponding organisations in other countries. The reason for this is that no distribution agreement has yet been reached between the relevant groups of right holders. We are working to get an agreement in place as a matter of urgency and we will keep affected rights holders continuously informed as soon as we have new information.

Fördröjda ersättningar rättighetshavare i andra länder
Vi vill informera om att utbetalningarna avseende privatkopieringsersättning för 2021 kommer att ske senare än vad som följer av våra representationsavtal, det vill säga avtal med motsvarande organisationer i andra länder. Anledningen till detta är att något distributionsavtal ännu inte träffats mellan berörda grupper av rättighetshavare. Vi arbetar för att få ett avtal på plats som ett brådskande ärende och vi kommer att hålla berörda rättighetshavare löpande informerade så fort vi har ny information.


Ersättningar för 2020 på väg ut

2021-12-08 Vi ligger nu i startgroparna för att betala ut 2020 års ersättningar till enskilda rättighetshavare för privatkopiering samt för produktioner som vidareanvänts i tv. Utbetalningen sker i två omgångar, nu före jul samt i januari.

Läs mer »


Digitala utskick från och med april

2021-04-26 Som ett steg i digitaliseringen kommer Copyswede från och med april månad att övergå till att skicka ut avräkningsbrev digitalt till enskilda rättighetshavare med hjälp av Kivra. Vi vill därför uppmana alla rättighetshavare till att ansluta sig till Kivra för att snabbare få sitt avräkningsbrev och ha dem sparade där framöver.

Alla som inte är anslutna kommer fortsatt att få avräkningsbreven som ett fysiskt brev.


Nu går det att lösa in avin från Swedbank digitalt

2020-03-04
Kan alla lösa in sin avi digitalt?
För att kunna lösa in en avi digitalt behöver betalningsmottagaren vara en privatperson, över 18 år och ha ett BankID eller Mobilt BankID, eller en säkerhetsdosa från Swedbank eller sparbank. Betalningsmottagarens personnummer behöver också vara tryckt på avin.
Föreningar, företag, omyndiga, dödsbon och personer med samordningsnummer kan inte lösa in avier digitalt. De kan besöka ett kontor eller ett av kassagirots ombud för att lösa in sin avi.

Så här löser mottagaren in sin avi online
Mottagaren loggar in på sidan www.swedbank.se/kontoregister med sitt BankID eller sin säkerhetsdosa och löser sedan in sin avi. Insättning av beloppet sker till valfritt konto i svensk bank, utan kostnad.

Betalningsmottagaren behöver inte vara kund i Swedbank eller sparbank för att kunna lösa in sin avi digitalt. Inlösen av en avi digitalt innebär inte heller att betalningsmottagaren automatiskt blir kund i Swedbank eller sparbank.


Utbetalning för sändningsåret 2019 för vidaresändning TV (SVTs kanaler och TV4s kanaler)  och Privatkopieringsersättning (SVT, TV4, TV3 och Kanal 5)

2020-11-26 Idag har vi påbörjat utbetalningarna för 2019 och de kommer att nå de rättighetshavare som vi har haft kompletta uppgifter på inom några dagar. Avräkningsbreven håller också på att skickas ut men kommer troligen att nå er någon dag efter att ni kan se pengarna på ert konto. Har ni frågor kring inbetalningen ber vi er att avvakta någon vecka så tills ni har fått själva avräkningsbrevet också innan ni kontaktar oss.

Om det är så att du inte har fått någon ersättning ännu men har medverkat i  någon sändning i ovanstående kanaler kan det bero på att vi saknar ditt kontrakt eller någon annan uppgift vi behöver ha.

Vet du med dig att du inte har skickat in något kontrakt ber vi dig göra det så handlägger vi det så snart vi kan.

Om du redan har skickat in ett kontrakt med ändå inte får några pengar kan det bero på att mängden vi har fått in har varit stor och vi tyvärr inte hunnit få in just din medverkan till den här betalningen.  Vi kommer att göra ytterligare en betalning i år precis innan jul där vi lägger med så mycket vi hinner.

För er som får ersättningen utbetald via Teaterförbundet/för scen och film så kommer de att betala ut i december månad till er.

Vi jobbar just nu väldigt hårt för att få med så många som möjligt till nästa utbetalning, därför ber vi er att i första hand kontakt oss på vår mail: fordelning@copyswede.se så gör vi vårt allra bästa för att svara så fort som möjligt.


Nu rensar vi bort kontoinformation

2020-06-17 Copyswede sköter den individuella fördelningen av vissa ersättningar för några av våra medlemsorganisationer – Dramatikerförbundet, Författarförbundet, Journalistförbundet, Musikerförbundet och Teaterförbundet. Vi vill göra er uppmärksamma på att vi nu rensar enskilda rättighetshavares kontoinformation från vårt system med anledning av GDPR.

Det betyder att de rättighetshavare som fått ersättning som privatperson (ej bolag) men inte anmält sitt konto till Swedbanks kontoregister (www.swedbank.se/kontoregister), från och med augusti får sina ersättningar utbetalda per avi.


Deklarationstider

2020-04-21 Från inkomståret 2019 och framåt skickas inga kontrolluppgifter ut till privatperson utan inkomstuppgifterna finns på Mina Sidor hos Skatteverket.
Läs mer »


För frågor kontakta fördelningsavdelningen: fordelning@copyswede.se

 

  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>