Foto: Getty Images/guruXOOX

Tillsammans skapar vi ett rikare kulturliv!

Copyswede är en central del av det svenska kulturlivet. Genom bra licensupplägg för användning av rörlig bild ser vi till att kulturskaparna får betalt.

Licensiering

Vi licensierar vidareanvändning av tv. Hitta information om: Så fungerar det, teckna licens, redovisa användning, frågor & svar, priser med mera.

Privat­kopierings­ersättning

Vi administrerar det svenska ersättningssystemet för privatkopiering. Hitta information om: systemet, branschavtal, tariffer, importörer/återförsäljare, redovisning av försäljning med mera.

Om oss

Vi är en kollektiv förvaltningsorganisation som ser till att kulturskaparna får betalt. Hitta information om: Det här gör vi, nyheter och press, kontakta oss, information in English med mera.