Priser & villkor

Så här mycket kostar det att använda tv i er verksamhet.

Familj tittar på tv i en soffa. Foto: Istock/Skynesher
Foto: Istock/Skyneshe

Vi licensierar vidareanvändning av även en mängd svenska och utländska kanaler. Här hittar ni kanalutbudet.

Tv-operatörer (Ip-tv, kabel-tv)

SVT & UR:s kanaler

Vi erbjuder tillstånd att tillsvidare vidaresända samtliga SVT:s och UR:s kanaler, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24/SVT Barn och Kunskapskanalen, för totalt 1,36 kr per hushåll och månad.

För vidaresändning över öppna internet (ott) krävs emellertid en särskild kompletterande licens från oss.

TV4:s kanaler – ingen kostnad för operatören

Heltäckande vidaresändningslicens för TV4:s huvudkanal samt ett antal av TV4:s nischkanaler lämnas av oss. Förutsatt att ett sådant licensavtal tecknas står TV4 AB tillsvidare för vidaresändarens ersättning till oss för vidaresändningstillståndet.

Observera att även ett särskilt distributionsavtal måste tecknas direkt med TV4 AB – gäller både huvudkanalen samt nischkanalerna.

Utländska kanaler

För upp till två utländska tv-kanaler betalar operatören 8,70 kr per hushåll och månad. Varje ytterligare tv-kanal kostar sedan 2,20 kr per hushåll och månad. Priset räknas per kanalkombination till respektive hushåll.

TV Finland i Mälardalen

Nät som inom spridningsområdet för marksändarna i Nacka, Västerås och Uppsala vidarebefordrar den finska tv-signalen betalar 100 kr/år och operatör.

Besöksnäring – hotell

Vi erbjuder tillstånd att vidaresända SVT:s kanaler (SVT1, SVT2, SVT24/SVT Barn och Kunskapskanalen), TV4:s kanaler (TV4, Sjuan, TV12), samt ett stort antal utländska kanaler.

Svenska kanaler

1,07 kr/kanal per rum och månad.

Utländska kanaler

För upp till två utländska tv-kanaler betalar hotell 4,58 kr per rum och månad. För varje ytterligare tv-kanal betalar hotell 1,49 kr per rum och månad.

Besöksnäring – stugbyar & campingplatser

Vi erbjuder tillstånd att vidaresända SVT:s kanaler (SVT1, SVT2, SVT24/SVT Barn och Kunskapskanalen), TV4:s kanaler (TV4, Sjuan, TV12), samt ett stort antal utländska kanaler.

Svenska kanaler

1,07 kr/kanal per tillkoppling och månad.

Utländska kanaler

För upp till två utländska tv-kanaler betalar stugbyar och campingar 9,05 kr per tillkoppling och månad. För varje ytterligare tv-kanal skall inrättningen betala 2,98 kr per tillkoppling och månad. Minimiavgiften är 500 kr per år.

Butiker, gym & restauranger

Svenska kanaler

Vi erbjuder en interimistisk licens för SVT:s kanaler (SVT1, SVT2, SVT24/SVT Barn och Kunskapskanalen), TV4:s kanaler (TV4, Sjuan, TV12)under 2023 för 500 kr/ansluten verksamhet och halvår.

Företag, organisationer & myndigheter

Svenska kanaler

Priset för SVT:s kanaler (SVT1, SVT2, SVT24/SVT Barn och Kunskapskanalen), TV4:s kanaler (TV4, Sjuan, TV12) är 1,07 kr/kanal per anslutning och månad.

Utländska kanaler

För upp till två utländska tv-kanaler betalar företag, myndighet eller institution 4,64 kr per anslutning och månad. För varje ytterligare tv-kanal därutöver blir det 1,55 kr per anslutning och månad. Minimiavgiften är 500 kr per år.

Utbildning

Kontakta oss via [email protected] för mer information om priser och licenser.

Vård & omsorg

Svenska kanaler

Priset för SVT:s kanaler (SVT1, SVT2, SVT24/SVT Barn och Kunskapskanalen), TV4:s kanaler (TV4, Sjuan, TV12) är 1,07 kr/kanal per anslutning och månad.