Teckna avtal

Copyswede och Elektronikbranschen träffade den 6 oktober 2020 ett branschavtal för privatkopieringsersättning (PKE) för att reglera den praktiska hanteringen av ersättningen. Enligt avtalet behöver importörer, tillverkare och återförsäljare träffa individuella avtal med oss.

Det här behöver ni göra

Om ni tillverkar, importerar eller är återförsäljare av ersättningspliktiga produkter, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor, datorer, hårddiskar och andra typer av lagringsmedia behöver ni ta del av ”Branschavtal Copyswede Elektronikbranschen” nedan samt ingå avtal med oss.

Så här tecknar ni avtal och registrerar er

Individuellt avtal tecknas  och registrering görs i två separata avtal – ett för importörer och tillverkare och ett för återförsäljare – antingen genom e-signering, eller genom pappersutskrifter av de pdf:er som finns för nedladdning längst ner på sidan. Det är viktigt att ni väljer det avtal som motsvarar er verksamhet:

Importör och tillverkare: företag som för in till Sverige, eller i Sverige tillverkar, någon av de ersättningspliktiga produkterna.

Återförsäljare: företag som köpt produkterna från en importör eller tillverkare och säljer ersättningspliktiga produkter vidare.

Om ni som företag är både importör och återförsäljare, ska båda avtalen skrivas under.

E-signering via Scrive

Avtal signeras enkelt och snabbt av behörig firmatecknare med Mobilt BankID via Scrive (öppnas i nytt fönster):

Om ert företags firma tecknas av två personer i förening, ska inte länkarna ovan användas. Kontakta oss i så fall via [email protected] med information om vilka personer som tecknar firman samt deras e-postadresser, så återkommer vi med ett elektroniskt avtal.

Signering av pappersutskrift

Om ni inte vill använda e-signering, kan de avtal som medföljer utskicket skrivas ut i två original, därefter signeras och returneras till postadress:

Märk kuvertet ’PKE-avtal’.

Anmälan av uppgifter för e-redovisning

För att få tillgång till vårt e-redovisningssystemet måste ni anmäla kontaktuppgifter och fakturaadress.

I samband med underteckning av avtal, inhämtar vi en sedvanlig kreditupplysning av företaget som väljer att ingå avtal.

Vanliga frågor om branschavtalet

Vad händer om jag väljer att fortsätta utan branschavtalet (importör/distributör/återförsäljare)?

Då är det upphovsrättslagens regler som gäller. Det är alltså importören som är skyldig att redovisa och betala privatkopieringsersättning, och det finns ingen möjlighet att i förhållande till Copyswede överlåta ansvaret till återförsäljaren. Det är inte heller möjligt att tillämpa de speciella villkor angående undantagen från skyldigheten att betala privatkopieringsersättning som finns i branschavtalet (schablonavdrag med mera).

Vad händer under tiden min kund ännu inte tecknat avtal?

Om ni säljer till en återförsäljare som inte tecknat avtal med oss är ni fortfarande skyldiga att redovisa och betala privatkopieringsersättning för de sålda produkterna.

Gäller gamla UMA-avtalet om jag inte skriver på branschavtalet?

Nej, branschavtalet ersätter samtliga tidigare avtal på marknaden och UMA-avtalet gäller därför inte längre.

Hur vet jag om min leverantör eller kund har ingått avtal?

Det framgår av listorna över Registrerade importörer och Registrerade återförsäljare på vår hemsida.

Vilka typ av intyg krävs för att kunna göra proffsundantaget? För mobiler? För de andra produkterna?

Mobiler: Intyg, skrivna policys, personalhandböcker, instruktioner eller liknande från enskilda kunder i sista ledet i säljflödet som dokumenterar att någon privatkopiering inte kommer vara tillåten på de sålda mobilerna.

Övriga produkter: Inget intyg krävs.

Ska privatkopieringsersättning betalas för så kallade refurbished-produkter?

Om refurbished-produkter importeras till Sverige ska privatkopieringsersättning betalas, på samma sätt som när nya produkter importeras. Om produkterna som renoveras har tillverkats i Sverige eller importerats till Sverige när de var nya så ska ingen ytterligare ersättning erläggas.

Hitta fler frågor och svar här.