• Hem
  • Privatkopieringsersättning
Getty Images/Isbjorn

Privatkopierings­ersättning möjliggör ny kultur

All kultur skyddas av upphovsrätten. Trots det kan vi för eget bruk fritt lagra film, musik och tv på våra smarta enheter. Det är möjligt tack vare att rättighetshavarna får kompensation för detta undantag i upphovsrätten.

Redovisa försäljning

Företag som tecknat ett individuellt avtal med Copyswede behöver redovisa import och/eller vidareförsäljning av samtliga produkter som omfattas av privatkopieringsersättning.

Teckna avtal

Om ni tillverkar, importerar eller är återförsäljare av ersättningspliktiga produkter, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor, datorer, hårddiskar och andra typer av lagringsmedia behöver ni ingå avtal med oss.

Den eller de som varit med och skapat till exempel en låt eller en film har rätt att bestämma över hur det de skapat får spridas. Det innebär att all kopiering av film, tv och musik av någon annan än rättighetshavarna själva skulle vara olaglig om det inte hade funnits undantag i form av inskränkningar i dessa rättigheter.

Privatkopiering ska inte förväxlas med piratkopiering, eftersom piratkopieringen är olaglig, medan privatkopiering är helt laglig.

Enligt ett EU-direktiv kan medlemsstaterna göra en inskränkning i rättighetshavarnas ensamrätt genom att tillåta så kallad privatkopiering av utgivet eller publicerat upphovsrättsligt skyddat material, det vill säga kopiering i begränsad omfattning för privat bruk som görs till exempel för eget bruk, inom familjen eller i enstaka exemplar till exempelvis en vän. I direktivet anges det att denna inskränkning får göras under förutsättning att rättighetshavarna erhåller kompensation. I Sverige tillses detta genom bestämmelser i upphovsrättslagen om så kallad privatkopieringsersättning.

Det är bakgrunden till varför privatpersoner för eget bruk och på ett lagligt sätt får spara ned musikfiler på sin dator eller smartphone, spara favoritprogram i sin tv-box, göra offline-listor i streamingtjänster på surfplattan, spara ned poddar i mobilen eller spara ned texter till sin dator. Den inskränkning i upphovspersonernas rättigheter som detta innebär får göras under förutsättning att dessa också kompenseras – inte bara för inskränkningen i sig, utan även för det inkomstbortfall som uppstår då deras arbete mångfaldigas utan att de får betalt för det.

Privatkopieringsersättning framöver

Lagstiftningen för privatkopieringsersättningen ses just nu över i en statlig offentlig utredning.

Det är viktigt att det blir rätt när ny lagstiftning kommer på plats för att skapa ett modernt och hållbart system för privatkopiering som ger kulturskaparna rimliga ersättningar.

Det är av största vikt att undantaget för privatkopiering finns kvar och att ersättningssystemet blir effektivt. För att lagstiftningen också ska kunna användas i framtiden är det viktigt att den är teknikneutral och tar höjd för nya tekniker och funktioner för privatkopiering som kan komma att växa fram.

Information

Vanliga frågor & svar

Hitta svar på dina frågor om privatkopiering och privatkopieringsersättning.

Vad är privatkopiering?

Privatkopiering är till exempel när du gör kopior av musikfiler på din dator eller smartphone, sparar favoritprogram i din tv-box, gör offline-listor, sparar ned poddar i mobilen, gör en kopia av en film och sparar i din ipad, mailar en e-bok till en vän eller sparar ned texter till din dator. Det är helt lagligt så länge du bara delar det med din familj eller några vänner. 

Många tänker nog inte på att de gör kopior, eftersom det är en naturlig del av att använda telefoner, datorer, läsplattor, hårddiskar och så vidare. Att kopiera en cd och bränna till en ny cd är också privatkopiering, men inte lika vanligt längre. 

Vi räknar med att vi kan och får spara ned och dela låtar och filmer som är kopior när vi behöver det. Och så ska det vara. Att prylar fungerar så gör dem mer användbara och värdefulla för oss. Privatkopiering blandas ibland ihop med piratkopiering men är två helt olika saker eftersom piratkopieringen är olaglig, medan privatkopiering är helt laglig.

Vad är privatkopieringsersättning?

Låten, filmen eller texten du kopierat är skapad av låtskrivare, musiker, skådespelare, dramatiker, och författare. När du köper en smartphone, dator eller hårddisk, betalar försäljaren en avgift för att du ska få privatkopiera på den. Avgiften bygger på hur mycket man brukar kopiera på en sådan pryl och hur mycket lagringsutrymme den har. Pengarna går tillbaka till låtskrivaren, författaren och regissören för deras arbete och de kan jobba vidare med nya låtar, manus, böcker och filmer. Det kallas privatkopieringsersättning, krångligt ord, och förkortas därför ofta PKE. 

Privatkopieringsersättningen är fastställd i lag och samlas in och fördelas av Copyswede, kulturskapare i förening, eftersom det är omöjligt för låtskrivare och skådespelare att själva åka runt och begära in ett öre här och där när någon kopierat filmen de var med i.

Privatkopierar någon längre?

Många privatkopierar, men inte alla. Många streamar också. Många gör både och. Men när man köper till exempel en smartphone, betalas en liten avgift som gör att alla har rätten och möjligheten att kunna privatkopiera om de själva vill.

Är inte privatkopieringsersättningen omodern?

Nej. Den anpassas efter vilka prylar vi använder och hur vi använder dem, så är lagen skriven. Att den som skriver en låt ska ha betalt när du kopierar den är rättvist och rimligt i alla tider, och dessutom nödvändigt om man ska kunna fortsätta skriva låtar. Om vi slutar privatkopiera så kommer vi också sluta betala – så är lagen skriven och därför kan vi ha samma lag idag som när vi gav blandband till varandra.

Hur mycket pengar handlar det om?

Ungefär en promille, det vill säga 0,1 procent, av elektronikbranschens omsättning går till privatkopieringsersättning. Den högsta avgiften för en enskild extern hårddisk, där lagringsutrymmet är som störst, är 80 kronor. Ersättningarna betalas oftast av globala och mycket lönsamma företag som Samsung och Apple.

Konsumenterna betalar inte heller för detta på något annat sätt – till exepel inte genom sina streaming-abonnemang. Privatkopieringsersättning finns över hela Europa, och det går inte att se att nivån i olika länder har någon påverkan på priserna för telefoner och hårddiskar. Däremot spelar pengarna stor roll för musiker, skådespelare, författare och andra kulturskapare. De äger rätten till låten, boken, framförandet vi vill spara – och det är självklart att de ska få rimligt betalt när vi använder och kopierar dessa i vår vardag. Kulturskapare är sällan stormrika och om de är det har många andra tjänat pengar på att man kan sprida och kopiera det de har skapat – bland annat elektronikbranschen.

Skulle jag få en billigare mobil om privatkopieringersättning avskaffades?

Nej. Priserna på elektronikprodukter sätts inte så och är desamma i olika europeiska länder, oavsett vilken nivå privatkopieringsersättningarna ligger på (ja, ersättningen finns över hela EU). Däremot skulle nog de globala elektronikjättarna tjäna lite mer pengar, och kulturskaparna skulle tjäna mindre.

Undrar du något annat? Hitta ditt svar här.