Registrerade importörer

Nedan förtecknas de bolag som enligt bestämmelserna i det nya branschavtalet ingått avtal med Copyswede som importörer.

Branschavtalets villkor gäller från och med den 1 november 2020.