Foto: Getty Images/Aleksandar Nakic

Teckna licens

Hos oss kan ni teckna licens för att använda tv i er verksamhet.

Vi erbjuder licenser för vidaresändning av tv för verksamheter inom följande områden:

  • tv-operatörer (ip-tv, ott och kabel-tv),
  • besöksnäring (hotell, stugbyar, campingplatser),
  • butiker, gym och restauranger (interimistisk licens),
  • företag, organisationer och myndigheter,
  • utbildning (skolor, internat, övriga utbildningsinstitutioner),
  • vård och omsorg.

Välj ditt område

Tv-operatörer

Vidaresändning av svenska & utländska kanaler.

Besöksnäring

Hotell, stugbyar, campingplatser.

Butiker, gym & restauranger

Interimistisk licens.

Företag, organisationer & myndigheter

Utbildning

Skolor, internat, övriga utbildningsinstitutioner.

Vård & omsorg

Vårdinrättningar.