Organisation

Vi bildades 1982 och ägs som ekonomisk förening av fjorton medlemsorganisationer, som alla företräder upphovspersoner eller utövande konstnärer.

Styrelse – år 2024/2025

Ordförande:Susin Lindblom-Curman, Dramatikerförbundet
Förste vice ordförande:Lina Heyman, NCB
Andre vice ordförande:Christine Strindberg, Scen & film
Ledamöter:Casper Bjørner, Stim
Jenny Rudvall, Bildupphovsrätt i Sverige
Thomas Kanger, Författarförbundet
Jan Granvik, Musikerförbundet
Revisorer:Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
med Erik Stenbeck som huvudansvarig revisor
Ola Edeblom
Revisorssuppleanter:Christine Wikström, auktoriserad
Tomas Backlund, Journalistförbundet

Medlemsorganisationer

Vi ägs av våra 14 medlemsorganisationer som företräder upphovspersoner och utövande konstnärer.

Samarbetspartners

För att kunna erbjuda en heltäckande licenser åt aktörer som vill vidareanvända tv och radio samarbetar vi med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer:

FRF

FRF, Filmproducenternas Rättighetsförening, företräder film- och tv-producenter. Genom samarbete med Agicoa och Eurocopya företräder FRF också internationella film och tv-producenter.

Ifpi

Ifpi, International Federation of the Phonographic Industry, Svenska Gruppen, företräder fonogramproducenter.

Ubos

Ubos, Union of Broadcasting Organisations in Sweden, samordnar nordiska public service-tv-bolag och en rad motsvarande radio- och tv-företag från andra länder och språkområden.

Ömsesidiga representationsavtal med andra organisationer

För att säkerställa att både svenska och utländska rättighetshavare får ersättning när program de medverkat i nyttjas i andra länder, har Copyswede tecknat ömsesidiga representationsavtal med utländska organisationer som företräder upphovsmän och/eller utövande konstnärer.

Organisation Företräder (land)
AISGEskådespelare, dansare, dubbare (Spanien)
ALCSupphovsmän av litterära & dramatiska verk (Storbritannien)
ASDACSregissörer (Australien, Nya Zeeland)
BECSskådespelare, artister, dansare, koreografer (Storbritannien)
CopydanCopyswedes motsvarighet i Danmark (Danmark)
DAMAförfattare, manusförfattare, regissörer (Spanien)
Directors UKregissörer för film och tv (Storbritannien)
IHMCopyswedes motsvarighet på Island (Island)
KopiostoCopyswedes motsvarighet i Finland (Finland)
LITAdramatiker, regissörer, journalister (Slovakien)
Literar-Mechanadramatiker, författare, manusförfattare, journalister (Österrike)
NorwacoCopyswedes motsvarighet i Norge (Norge)
Screen Craft Rightsfilmfotografer, scenografer, kostymörer (Storbritannien)
SSA/Suissimagedramatiker, regissörer, koreografer, scenografer, kostymörer, filmfotografer, författare (Lichtenstein,  Schweiz)
SACDdramatiker, regissörer, animatörer, koreografer, författare, journalister , översättare (Frankrike, Belgien, Luxemburg, Monaco)
SCAMdramatiker, regissörer, animatörer, koreografer, författare, journalister , översättare (Frankrike, Belgien, Luxemburg, Monaco)
SGAEförfattare, manusförfattare, regissörer (Spanien)
VDFSregissörer, filmfotografer, kostymörer, scenografer (Österrike)
VEVAMregissörer (Nederländerna)
VG Bild-Kunstregissörer, animatörer, scenografer, kostymörer, filmfotografer, klippare (Tyskland)
VG Wortdramatiker, författare (Tyskland)

Medlemskap i andra organisationer

Vi är medlem i Society of Audiovisual Authors (SAA) och Confédération des Cociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC).

Tillsyn

Vi står under tillsyn av Patent- och registreringsverket (PRV).

Stadgar och Allmänna principer

För mer detaljerad information om vårt uppdrag, läs våra stadgar och allmänna principer.