Foto: Getty Images/Maria Korneeva

Det här är Copyswede

Tillsammans skapar vi ett rikare kulturliv!

Så här går det till

Copyswede möjliggör ny kultur och genererar värde för både kunder och rättighetshavare genom effektiv tv-licensiering och ett väl fungerande system för privatkopieringsersättning.

Samarbetet i Copyswede

Copyswede är en samarbetsorganisation bestående av 14 kulturskaparorganisationer. Sedan 1982 kan vi tack vare detta samarbete erbjuda en bred och effektiv licensiering av audiovisuella rättigheter.

Copyswede är en central del av det svenska kulturlivet. Med bra licensupplägg, djup juridisk kompetens och engagerade medarbetare ser vi till att kulturskaparna får betalt.

Vi ägs av 14 medlemsorganisationer som företräder upphovspersoner och utövande konstnärer. På deras uppdrag samordnar, licensierar och fördelar vi ersättningar till rättighetshavarna. Vi ser också till att rättighetshavarna ersätts för den privatkopiering som sker.

Våra kunder är aktörer som vill återanvända tv och radio, samt importörer och återförsäljare inom elektronikbranschen. Upphovsrättslagen och gällande EU-lagstiftning reglerar hur vi verkar och Patent- och registreringsverket (PRV) granskar så att vårt arbete sker i enlighet med lagen.

Värnandet av upphovsrätten, den nära kopplingen till kulturlivet och en stark sammanhållning präglar vår organisation och de 25 medarbetare som varje dag arbetar för att göra Sveriges kulturliv rikare.

Nyheter

Senaste nytt från Copyswede. Du kan prenumerera med RSS.