Redovisa försäljning

Information till företag som tecknat avtal med oss.

Företag som tecknat ett individuellt avtal med oss behöver redovisa import och/eller vidareförsäljning av samtliga produkter som omfattas av privatkopieringsersättning. Detta görs via redovisningssystemet.

Information om systemet för redovisning

Sålda produkter redovisas i redovisningssystemet.

Log-in-uppgifter

Ert användarnamn är den e-postadress som ni angav i samband med tecknande av avtal under ”E-post till kontaktperson” i registreringsformuläret ”Anmälan till e-redovisning”. Lösenord skapar ni genom att klicka ”Glömt lösenord” vid inloggningen.

Har ni inte fyllt i registreringsformuläret så gör det omgående här.

Så här går redovisningen till

Redovisningen kan genomföras på två sätt:

  1. antingen genom att manuellt mata in siffror per produkt, antal, undantag och så vidare direkt i systemet,
  2. eller genom att använda Excel-mallen nedan, vars inmatade innehåll sedan laddas upp i e-redovisningssystemet. I mallen finns en instruktion för hur den ska fyllas i.

Artikelregister: För att använda Excel-mallen behövs även ett artikelregister för samtliga produkter. Artikelregistret beställs via mejl till [email protected].

Vid försäljning till registrerade återförsäljare ska dennes organisationsnummer/momsnummer anges.

Förenklad redovisning och vilka som får göra det

Om ert företag enbart säljer produkter till andra företag (B2B) som sedan inte ska sälja dessa vidare till konsument, utgår ingen privatkopieringsersättning. Samtidigt innebär detta vissa förenklingar vid redovisning.

Förenklad redovisning kan användas av B2B-återförsäljare av mobiltelefoner under förutsättning att även en redovisning av mobilerna görs varje månad. 

Så här går förenklad redovisning till

Förenklad redovisning innebär att redovisande företag intygar att all försäljning som skett är till andra företag eller organisationer vilka inte kommer att sälja produkten vidare, samt att produkten endast används inom den egna professionella verksamheten. Redovisningen ska skickas in en gång i kvartalet.

En registrerad återförsäljare som lämnar förenklad redovisning ska dessutom en gång per år, för varje enskild kategori produkter, lämna uppgifter om antalet produkter som sålts vidare under året.

Proffsundantag och vilka som får göra det

Om ert företag enbart säljer produkter till andra företag (B2B) som sedan inte ska sälja dessa vidare till konsument, så utgår ingen privatkopieringsersättning, samtidigt som det innebär vissa förenklingar vid redovisning. Det viktiga är att anordningen används i köparens egen yrkesmässiga verksamhet. Det krävs inga intyg eller liknande för att använda proffsundantaget för dessa produkter – men notera att detta gäller för samtliga produkter utom mobiltelefoner.

Det här gäller för mobiltelefoner och proffsundantag

För att få sälja mobiltelefoner med stöd av proffsundantaget behöver återförsäljare inom B2B-segmentet se till att de mobiltelefoner som säljs enbart får användas inom företagets verksamhet och inte kommer att nyttjas privat. För att kunna tillämpa proffsundantaget behövs intyg, skrivna policys, personalhandböcker, instruktioner eller liknande, som visar att privatanvändning inte är tillåten.

Intygen ska skickas in till [email protected]. Bolag som redovisar förenklat kan endast göra det om mobiltelefoner inte ingår i försäljningen. Det betyder att om ni säljer mobiltelefoner måste en fullständig redovisning lämnas på månadsbasis.

Vanliga frågor & svar

Hitta svar på dina frågor om redovisningstjänsten.

Var hittar jag manual till redovisningssystemet?

Här hittar du manualen för fullständig redovisning

När ska redovisningen vara inskickad?

Redovisningen ska vara inskickad senast den 15:e månaden efter försäljningsmånaden.
Exempel: Redovisning av försäljning som skett under december månad ska vara gjord och inskickad senast den 15 januari.

Vad gör jag om jag redovisat fel?

Om du redan har skickat in redovisningen, kontrollerar du status i listan till vänster på fliken Redovisning. Om en redovisning har status ”Skickad” kan du återta och göra ändringar i den. Markera aktuell redovisning i listan, klicka Granska och därefter Återta. Om status är ”Fakturerad” ska du istället kontakta supporten.

Hur vet jag att redovisningen har skickats in?

Du får en bekräftelse direkt i systemet när redovisningen skickats in. Du kan också se status för redovisningen i listan med redovisningar till vänster på fliken Redovisning.

Någon annan ska börja redovisa istället för mig. Hur lägger vi till en ny användare?

Lägg till en ny användare via fliken Användare.
Det är möjligt att registrera flera olika användare som kan redovisa i systemet för samma företag.

Hur ändrar vi våra företagsuppgifter, t ex postadress om vårt företag flyttar?

Det gör ni enkelt själva direkt i systemet, via fliken Företagsuppgifter.

Vi säljer även produkter med stöd av undantag till professionella användare, hur redovisar vi?

Vid månadsredovisning ska all försäljning av produkter som omfattas av ersättningen redovisas – såväl den som är ersättningspliktig, som den som sker med stöd av undantaget till professionella användare.

Hur fungerar det om jag ska redovisa både förenklat och månadsvis?

För att samma bolag ska kunna göra två olika typer av redovisningar behöver vi lägga till detta i redovisningen. När ett företag som redovisar kvartalsvis också säljer mobiler behövs därför två olika typer av redovisningar bli inlagda i systemet. Vi ordnar detta om du kontaktar oss på adressen [email protected]

Hur redovisar vi om vi inte har någon försäljning av ersättningspliktiga produkter?

Om försäljningen av dessa produkter är 0 under enstaka månader, ska ni ange detta i redovisningen genom att välja alternativet ”Ingen försäljning av ersättningspliktiga produkter har skett”. Om er försäljning av produkter som omfattas av ersättning helt upphör, ska ni avregistrera ert företag hos Copyswede.

Mitt företag behöver inte längre vara registrerat hos Copyswede. Hur avregistrerar vi företaget?

Ett skäl att avregistrera ett företag kan vara att det helt slutat importera/sälja redovisningspliktiga produkter. För att genomföra en avregistrering krävs det att samtliga fakturor är betalda hos Copyswede. Mejla en begäran om avregistrering till [email protected] där ni även anger från vilken tidpunkt som försäljningen upphör, samt bekräftar att ni kommer att kontakta samtliga leverantörer och informera dessa om avregistreringen hos Copyswede.

Undrar du något annat? Hitta ditt svar här.