Manual för fullständig redovisning, privatkopieringsersättning

Ditt företag är registrerat hos Copyswede som importör, tillverkare eller återförsäljare av produkter som används för privatkopiering. Med redovisningssystemet kan du redovisa er försäljning av ersättningspliktiga produkter.

Inloggningsuppgifterna till företaget har skickats ut via e-post. I samma mejl fanns också en direktlänk till redovisningssystemet. Du hittar den annars här. Om du inte har lösenordet tillgängligt går det att få ett nytt lösenord skickat till den e-postadress som angavs som kontaktadress i webbformuläret som fylldes i när företaget tecknade avtal med Copyswede.

Så här är redovisningssystemet uppbyggt

När du loggat in i systemet kommer du direkt till huvudfönstret för redovisningen. I det kommer du till vänster att kunna se en historik med redovisningar och status för dessa, till höger finns den aktuella redovisningsperioden. Klicka på bilden för att göra den större.

Om du administrerar mer än ett bolag så får du fram redovisningen för respektive bolag genom att klicka på den svarta pilen till höger om företagsnamnet.

Du kan alltid komma tillbaka till huvudfönstret genom att klicka på fliken Redovisning. Under fliken Företagsuppgifter kan du själv ändra och uppdatera företagets uppgifter så att de hålls aktuella.

Under fliken Användare kan du se vilka användare på ert företag  som har tillgång till redovisningen och du kan själv ändra uppgifter samt lägga till eller ta bort användare.

 

Under fliken Hjälp hittar du förutom denna manual även en FAQ och kontaktuppgifter till support om du skulle behöva det.

 

Så  här redovisar du om ingen försäljning har skett

Gå in i redovisningen och markera den period som du ska redovisa för. Klicka sedan på alternativet ”Ingen försäljning av ersättningspliktiga produkter har skett”

 

 

Klicka sen på ”Granska”.

 

Godkänn redovisningen genom att klicka i rutan längst ner på sidan.

 

När du gjort detta kommer en bekräftelseruta att synas på skärmen.

När du fått denna bekräftelse är redovisningen klar.

 

Redovisning av sålda produkter med och utan ersättning
Efter  varje månadsskifte skapas automatiskt en ny redovisningsperiod för föregående månad i systemet. Då kan du logga in och redovisa. Redovisning ska vara inskickad till Copyswede senast den 15:e varje månad. I redovisningsfönstret väljer du  kategori, artikel och antal sålda produkter (och anger om de sålts med ersättning, till professionella användare, till återförsäljare eller gått till export).


Kolumner och förklaring

Med ersättning – i denna kolumn anges det antal produkter per kategori som sålts med ersättning

Till professionella användare – 
här anges det antal som sålts med stöd av proffsundantaget i enlighet med Branschavtalet punkt 3.2 och punkt 4.2

Export –
här  anges det antal som exporterats i enlighet med Branschavtalet p 3.3

Till registrerad återförsäljare – det antal som sålts till en hos Copyswede registrerad återförsäljare (en rad per återförsäljare och produktslag) enligt Branschavtalet bilaga 5 punkt 7.

OBS! Om produkter har sålts till registrerade återförsäljare behöver du ange hur många som varje återförsäljare har köpt samt dennes momsregistreringsnummer eller organisationsnummer. Numret anges utan bindesstreck. Det blir alltså en rad per kategori och återförsäljare. Om en återförsäljare inte finns registrerad hos Copyswede kommer du få upp ett felmeddelande.

Fortsätt sedan med nästa artikel (se bild nedan). När du är klar klickar du på ”Granska” längst ner på sidan.

 

 

Du får nu upp en sammanställning av din redovisning. Om allt ser korrekt ut, intygar du att lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga och klickar därefter på ”Skicka in”.

 

 

 

Du får en bekräftelse att redovisningen är inskickad.

Om du vill göra ändringar i en redan inskickad redovisning är det möjligt så länge den inte är fakturerad. I listan till vänster på fliken Redovisning ser du tidigare redovisningar och status för dessa. Om en redovisning har status ”Skickad” kan du återta och göra ändringar i den. Markera aktuell redovisning i listan, klicka på ”Granska”

 och därefter ”Återta”.

Du kan sen göra ändringar i redovisningen, lägga till eller ta bort rader och skicka in den. Om redovisningsdatumet har passerats så kommer redovisningen att ha statusen ”Försenad”  i vänsterlisten.

När du är klar med redigeringen av redovisningen klickar du på ”Granska” och när du kontrollerat att allt stämmer kan du skicka in den på nytt.

Om status är ”Fakturerad” ska du istället kontakta Copyswede genom att skicka mejl till eredovisning@copyswede.se.

  • Lagen ger regelverken

    Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
  • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

    Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
  • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

    Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>