Redovisning av sålda produkter

Information till företag som tecknat avtal med Copyswede

Företag som tecknat ett individuellt avtal med Copyswede behöver redovisa import och/eller vidareförsäljning av samtliga produkter som omfattas av privatkopieringsersättning. Detta görs via redovisningssystemet.

Information om systemet för redovisning


Sålda produkter redovisas i redovisningssystemet.

Log-in uppgifter

Ert användarnamn är den e-postadress som ni angav i samband med tecknande av avtal under ”E-post till kontaktperson” i registreringsformuläret ”Anmälan till e-redovisning”. Lösenord skapar ni genom att klicka ”Glömt lösenord” vid inloggningen.

Har ni inte fyllt i registreringsformuläret så gör det omgående här.

Hur går redovisningen till?

Redovisningen kan genomföras på två sätt:

 1. antingen genom att manuellt mata in siffror per produkt, antal, undantag och så vidare direkt i systemet,
 2. eller genom att använda Excel-mallen nedan, vars inmatade innehåll sedan laddas upp i e-redovisningssystemet. I mallen finns en instruktion för hur den ska fyllas i.
  Artikelregister: För att använda Excel-mallen behövs även ett artikelregister för samtliga produkter. Artikelregistret beställs via mejl till pke@copyswede.se.

Vid försäljning till registrerade återförsäljare ska dennes organisationsnummer/momsnummer anges.

Vad är förenklad redovisning och vilka får göra det?

Om ditt företag enbart säljer produkter till andra företag (B2B) som sedan inte ska sälja dessa vidare till konsument, utgår ingen privatkopieringsersättning. Samtidigt innebär detta vissa förenklingar vid redovisning.

Förenklad redovisning kan användas av B2B-återförsäljare av mobiltelefoner under förutsättning att även en redovisning av mobilerna görs varje månad. 

Hur går en förenklad redovisning till?

Förenklad redovisning innebär att redovisande företag intygar att all försäljning som skett är till andra företag eller organisationer vilka inte kommer att sälja produkten vidare, samt att produkten endast används inom den egna professionella verksamheten. Redovisningen ska skickas in en gång i kvartalet.

En registrerad återförsäljare som lämnar förenklad redovisning ska dessutom en gång per år, för varje enskild kategori produkter, lämna uppgifter om antalet produkter som sålts vidare under året.

Vad är proffsundantag och vilka får göra det?

Om ditt företag enbart säljer produkter till andra företag (B2B) som sedan inte ska sälja dessa vidare till konsument, så utgår ingen privatkopieringsersättning, samtidigt som det innebär vissa förenklingar vid redovisning. Det viktiga är att anordningen används i köparens egen yrkesmässiga verksamhet. Det krävs inga intyg eller liknande för att använda proffsundantaget för dessa produkter – men notera att detta gäller för samtliga produkter utom mobiltelefoner.

Mobiltelefoner och proffsundantag – hur går det till?

För att få sälja mobiltelefoner med stöd av proffsundantaget behöver återförsäljare inom B2B-segmentet se till att de mobiltelefoner som säljs enbart får användas inom företagets verksamhet och inte kommer att nyttjas privat. För att kunna tillämpa proffsundantaget behövs intyg, skrivna policys, personalhandböcker, instruktioner eller liknande, som visar att privatanvändning inte är tillåten.

Intygen ska skickas in till intyg@copyswede.se. Bolag som redovisar förenklat kan endast göra det om mobiltelefoner inte ingår i försäljningen. Det betyder att om man säljer mobiltelefoner måste en fullständig redovisning lämnas på månadsbasis.

Kontakt

Frågor kring redovisning ställs till någon av följande:

Fakturering och ekonomi: ekonomi@copyswede.se

Övriga frågor (branschavtal, Excel-mall och liknande): pke@copyswede.se

Det går även bra att ringa växeln på 08- 545 667 00.

 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>