Manual för fullständig redovisning

Ditt företag är registrerat hos Copyswede som importör, tillverkare eller återförsäljare av produkter som används för privatkopiering. Med redovisningssystemet kan du redovisa er försäljning av ersättningspliktiga produkter.

Inloggningsuppgifterna till företaget har skickats ut via e-post. I samma mejl fanns också en direktlänk till redovisningssystemet. Du hittar den annars här. Om du inte har lösenordet tillgängligt går det att få ett nytt lösenord skickat till den e-postadress som angavs som kontaktadress i webbformuläret som fylldes i när företaget tecknade avtal med Copyswede.

Så här är redovisningssystemet uppbyggt

När du loggat in i systemet kommer du direkt till huvudfönstret för redovisningen. I det kommer du till vänster att kunna se en historik med redovisningar och status för dessa, till höger finns den aktuella redovisningsperioden. Klicka på bilden för att göra den större.

Om du administrerar mer än ett bolag så får du fram redovisningen för respektive bolag genom att klicka på den svarta pilen till höger om företagsnamnet.

Du kan alltid komma tillbaka till huvudfönstret genom att klicka på fliken Redovisning. Under fliken Företagsuppgifter kan du själv ändra och uppdatera företagets uppgifter så att de hålls aktuella.

Under fliken Användare kan du se vilka användare på ert företag  som har tillgång till redovisningen och du kan själv ändra uppgifter samt lägga till eller ta bort användare.

Under fliken Hjälp hittar du förutom denna manual även en FAQ och kontaktuppgifter till support om du skulle behöva det.

Så  här redovisar du om ingen försäljning har skett

Gå in i redovisningen och markera den period som du ska redovisa för. Klicka sedan på alternativet ”Ingen försäljning av ersättningspliktiga produkter har skett”

Klicka sen på ”Granska”.

Godkänn redovisningen genom att klicka i rutan längst ner på sidan.

När du gjort detta kommer en bekräftelseruta att synas på skärmen.

När du fått denna bekräftelse är redovisningen klar.

Redovisning av sålda produkter med och utan ersättning

Efter  varje månadsskifte skapas automatiskt en ny redovisningsperiod för föregående månad i systemet. Då kan du logga in och redovisa. Redovisning ska vara inskickad till Copyswede senast den 15:e varje månad. I redovisningsfönstret väljer du  kategori, artikel och antal sålda produkter (och anger om de sålts med ersättning, till professionella användare, till återförsäljare eller gått till export).

Kolumner och förklaring

Med ersättning – i denna kolumn anges det antal produkter per kategori som sålts med ersättning

Till professionella användare – 
 här anges det antal som sålts med stöd av proffsundantaget i enlighet med Branschavtalet punkt 3.2 och punkt 4.2

Export – 
här  anges det antal som exporterats i enlighet med Branschavtalet p 3.3

Till registrerad återförsäljare – det antal som sålts till en hos Copyswede registrerad återförsäljare (en rad per återförsäljare och produktslag) enligt Branschavtalet bilaga 5 punkt 7.

OBS! Om produkter har sålts till registrerade återförsäljare behöver du ange hur många som varje återförsäljare har köpt samt dennes momsregistreringsnummer eller organisationsnummer. Numret anges utan bindesstreck. Det blir alltså en rad per kategori och återförsäljare. Om en återförsäljare inte finns registrerad hos Copyswede kommer du få upp ett felmeddelande.

Fortsätt sedan med nästa artikel (se bild nedan). När du är klar klickar du på ”Granska” längst ner på sidan.

Du får nu upp en sammanställning av din redovisning. Om allt ser korrekt ut, intygar du att lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga och klickar därefter på ”Skicka in”.

Du får en bekräftelse att redovisningen är inskickad.

Om du vill göra ändringar i en redan inskickad redovisning är det möjligt så länge den inte är fakturerad. I listan till vänster på fliken Redovisning ser du tidigare redovisningar och status för dessa. Om en redovisning har status ”Skickad” kan du återta och göra ändringar i den. Markera aktuell redovisning i listan, klicka på ”Granska” och därefter ”Återta”.

Du kan sen göra ändringar i redovisningen, lägga till eller ta bort rader och skicka in den. Om redovisningsdatumet har passerats så kommer redovisningen att ha statusen ”Försenad”  i vänsterlisten.

När du är klar med redigeringen av redovisningen klickar du på ”Granska” och när du kontrollerat att allt stämmer kan du skicka in den på nytt.

Om status är ”Fakturerad” ska du istället kontakta Copyswede genom att skicka mejl till [email protected].