Registrerade återförsäljare

Nedan förtecknas de bolag som enligt bestämmelserna i det nya branschavtalet ingått avtal med Copyswede och är registrerade återförsäljare.

Branschavtalets villkor gäller från och med den 1 november 2020.