Privatkopieringsersättning för den ”historiska skulden” börjar betalas ut