Filtrering
 • När behövs tillstånd för att visa tv?

  De program som sänds på tv innehåller normalt verk och prestationer av olika personer, såsom till exempel skådespelare, artister, musiker, kompositörer, författare, regissörer och fotografer. Dessa upphovsmän och utövande konstnärer har enligt upphovsrättslagen en ensamrätt att tillgängliggöra sina verk och prestationer för allmänheten. Huvudregeln är därför att det alltid krävs tillstånd om man vill låta ”allmänheten” ta del av tv-sändningar.

  Tillgängliggörandet för allmänheten kan vara allt från att en tv-operatör vidaresänder tv till alla sina kunder, till att en restaurang, butik eller en vårdinrättning i ett väntrum, visar tv för en mindre grupp personer.

  Copyswede erbjuder licenser för olika typer av användningsområden. Om ni är tveksamma kring om ni behöver tillstånd för ett visst nyttjande av tv-sändningar är ni välkomna att kontakta Copyswede för att diskutera frågan.

 • Varför får inte alla som medverkat i arkivet individuell ersättning?

  För att få ut ersättningar till så många som möjligt men inte förlora en stor andel i administrationskostnader, har vi istället för att betala ut små belopp dragit en nedre gräns per program för individuell fördelning av ersättningen. Utöver det finns möjlighet att söka stipendier.

 • Varför har du kanske fått ersättning för vissa produktioner men inte för andra?

  Alla program du medverkat i har troligtvis inte tittats på så mycket att det genererat individuell ersättning.

 • Vad har du fått ersättning för?

  I oktober 2017 började vi betala ut ersättningar för medverkan i Öppet Arkiv för 2013 och 2014. Arkivet innehåller ett urval av program från 50 års tv och har varierat över tid. Tiotusentals rättighetshavare har medverkat i detta material. Ersättningsmodellen är tvådelad och bygger på att medverkande vars program klickats på mest utifrån en topplista får individuella ersättningar. Utöver det finns det möjlighet att söka stipendier.

 • Hur vet man vilka program som låg i Öppet Arkiv vid ett specifikt tillfälle?

  Vi får rapporter från SVT.

 • Vilka programtyper och program har det klickats mest på?

  Det har tittats mest på dramaproduktioner och barnprogram i Öppet Arkiv. I topp finns program såsom till exempel Den vita stenen, Rederiet och Sunes Jul och Hem till byn.

 • Hur kommer ni fram till vem som får individuell ersättning och hur stor den blir?

  Programmen i Öppet Arkiv är uppdelade i olika kategorier (barn, drama, fakta, nyheter/sport, nöje) och innehåller olika grad av upphovsrättsliga prestationer. De olika medverkandegrupperna gör varierande prestationer beroende på typ av program. Exempelvis gör en skådespelare en större insats i en dramaproduktion, medan en musiker gör mer i ett nöjesprogram. Medverkande kopplas till de olika programmen och därefter delas den totala ersättningen upp mellan programmen de medverkat i. Vi har dragit en nedre beloppsgräns per program för när individuell ersättning betalas ut. Ersättningen för de program som hamnat under beloppsgränsen överförs till stipendier, som kan sökas hos våra medlemsförbund.

 • Hur gör jag om jag vill bli medlem i Copyswede?

  Copyswede har inga enskilda medlemmar utan det är bara organisationer som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer som kan bli medlemmar. Vi är en organisation som består av fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer såsom till exempel dramatiker, författare, fotografer, musiker, skådespelare och artister. Du kan söka ersättning från oss oavsett om du är medlem hos någon av våra medlemsorganisationer eller inte.

 • Hur stor blir min ersättning?

  Vi kan inte på förhand veta hur stor din ersättning kommer att bli eftersom det beror på hur stor inkassering vi har haft det aktuella sändningsåret och hur många rättighetshavare som ska vara med och dela på pengarna.

 • Varför är Öppet Arkiv-ersättningen lägre än för nyare produktioner?

  Ersättningen för Öppet Arkiv är en ersättning som är resultatet av en ny typ av licens för tv-bolagens arkiv. Det är ett årligt fast belopp som ska kompensera tiotusentals medverkande i ett omfattande material. Licensen motverkar inlåsning av material, det vill säga gör det tillgängligt och ger samtidigt rättighetshavare en viss ersättning. Ersättningsnivåerna är lägre än för nyare produktioner i till exempel SVT Play.

 • Vart vänder jag mig för att söka Öppet Arkiv-stipendium?

  Vänd dig till den organisation som företräder din rättighetshavargrupp:

  – Dramatikerförbundet: dramatiker, manusförfattare
  Kontakt: Susin Lindblom, 08-21 33 10

  – Sveriges Författarförbund: författare
  Kontakt: 08-545 132 00

  – Svenska Journalistförbundet: journalister
  Kontakt: Olle Wilöf, 08-613 75 11

  – Sveriges Läromedelsförfattarnas förbund: läromedelsförfattare
  Kontakt: adm@slff.se, 08-440 84 80

  – Svenska Musikerförbundet: musiker, musikartister
  Kontakt: Jan Granvik, 08-587 060 00

  – Sveriges Yrkesmusikerförbund: musiker
  Kontakt: 08-693 03 33

  – Scen & film: skådespelare, regissörer, scenkonstartister, filmfotografer, dansare, koreografer, scenografer, kostymdesigners
  Kontakt: Lotta Lundkvist, 08-441 13 11, Mia Letfors, 08-441 13 12

  Stim och Bildupphovsrätt i Sverige har en egen ordning för ersättningar för Öppet Arkiv, vänligen kontakta dem om du har frågor. Sami är inte en del av Copyswedes licensiering.

 • Fördelar Copyswede någon ersättning för ljudböcker?

  Copyswede fördelar årligen ljudboksersättning till de 150 mest utlånade ljudböckerna på biblioteken efter en utlåningstopplista . Statistik på antal utlånade ljudböcker från biblioteken sammanställs av Författarfonden. De som får ersättning individuellt utbetalad av Copyswede är författare, uppläsare samt översättare av utländska böcker.

 • Vad gäller för rättighetshavare som är verksamma inom bildområdet?

  Som rättighetshavare inom bildområdet (konstverk, bilder, skulpturer, illustrationer, animationer) har du tidigare fått dina upphovsrättsliga ersättningar för vidareanvändning av tv och radio utbetalade av Copyswede. Från och med år 2019 kommer fördelning och utbetalning av dina ersättningar att hanteras av Bildupphovsrätt i Sverige.

  Det betyder att inga ersättningskrav, kontrakt eller andra uppgifter för sändningsår 2017 och framåt ska skickas till Copyswede. För tidigare sändningsår är det fortfarande Copyswede som sköter fördelning och utbetalning på samma sätt som tidigare.

  Kontrakt och andra uppgifter för sändningsår 2017  och framåt ska skickas till Bildupphovsrätt på mejladress tv@bildupphovsratt.se. Information om Bildupphovsrätt finns på deras hemsida https://bildupphovsratt.se/

  Vilka rättighetshavare berörs av detta?

  Samtliga fotografer, bild- och formkonstnärer, illustratörer och animatörer som verkar inom områden som företräds av förbund såsom Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers förbund och Journalistförbundet (bilddelen). Detta gäller även dig som inte är medlem i dessa förbund.

 • Varför får jag ingen kontrolluppgift från Copyswede?

  Nya regler gällande kontrolluppgifter från och med inkomståret 2019
  Numera redovisas utbetalade ersättningar månadsvis till Skatteverket istället för som tidigare en gång per år. Detta innebär att Copyswede inte skickar ut några kontrolluppgifter från och med inkomståret 2019 för privatpersoner.

  Ersättningar från Copyswede liksom andra ersättningar hittar du på Skatteverkets hemsida. För att se dessa loggar du in på Mina Sidor och väljer alternativet ”Skatter och deklarationer”´.  Där väljer du sedan ”Inkomstuppgifter”. Där specificeras utbetalningarna månad för månad med de belopp som utbetalats ut till dig och även ackumulerat för året.

  Uppgift om utbetalade ersättningar kommer även stå förifyllt i deklarationen för aktuellt inkomstår.  Mer information om detta och om de undantag som finns hittar man på Skatteverkets hemsida:

  Länk till information på Skatteverkets hemsida

 • Moms & PKE, vad är det som gäller?

  Nya skatteregler för privatkopieringsersättning (PKE) från och med sändningsåret 2017 har lett till att det numer inte är någon moms på PKE. Det betyder att när du som rättighetshavare får ersättning från oss kopplat till PKE, så betalas ingen moms ut (0%).

  För övriga ersättningar gäller som tidigare en momssats på 6%.

 • Det står på min avräkning att jag själv ska betala skatt och sociala avgifter, hur mycket ska jag betala?

  Hur mycket du ska betala beror på din enskilda ekonomi och det finns därför inget exakt svar. Som huvudregel brukar vi säga att du bör sätta undan ungefär hälften av ersättningen för en framtida inbetalning av dina så kallade egenavgifter och skatt. Procentsatsen för egenavgifter 28,97 %. Du betalar sedan inkomstskatt på resterande belopp. För mer information och exakta procentsatser, besök Skatteverkets hemsida.

 • Jag är inte medlem i någon av organisationerna som utlyser stipendier, kan jag söka ändå?

  Ja, oavsett om du är medlem eller ej får du söka stipendier för din medverkan i Öppet Arkiv hos den organisation som företräder din rättighetshavargrupp.

 • Kommer jag få lika mycket nästa år?

  Hur mycket du får för Öppet Arkiv beror bland annat på vilka program tittarna har valt att titta på, vilka program som legat i arkivet samt vilket år ersättningarna avsett (totalsumman för licensieringen ser olika ut för olika år). Hur utfallet för just din ersättning blir vet vi först i efterhand.

 • Är de individuella ersättningarna skattepliktiga?

  Ja, de är skattepliktiga.

 • Hur kan jag skydda en idé till ett tv-program?

  Upphovsrätten ger inget skydd till en idé. Upphovsrätten uppstår, under vissa i lagen angivna förutsättningar, först när idén blir ett resultat (ett verk). Man behöver inte registrera sig någonstans för att upphovsrätten ska gälla.

  Följande förslag är exempel och kanske kan hjälpa dig att bevisa att en idé fanns vid en viss tidpunkt:
  – Om du har en programidé kan du till exempel skriva ner den på ett papper som du daterar och sedan skickar per post till dig själv så att du får en datumstämpel på kuvertet. Lämna sedan kuvertet oöppnat.
  – Ett annat alternativ kan vara att få din handling med den nedskrivna idén bestyrkt av Notarius Publicus.
  – Ytterligare ett förslag kan vara att ha någon med dig när du presenterar din programidé för ett produktionsbolag/tv-bolag.

 • Hur gör jag för att få ersättning från er?

  För att söka ersättning för medverkan i produktioner sända i SVT1, SVT2, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV4, TV4:s nischkanaler, TV3 eller Kanal 5, gör så här:

  – Ladda ner blanketten Ersättningsanspråk här.

  – Fyll i och skicka blanketten tillsammans med en kopia på hela kontraktet till oss på Copyswede, antingen per post eller per e-mail.

  Läs mer om vem som kan ha rätt till ersättning och för vad.

 • Behöver man tillstånd från Copyswede för att visa tv i klassrum?

  Ja. Upphovsrättslagen innehåller en inskränkning i upphovsmännen och de utövande konstnärernas ensamrätt som innebär att lärare och elever i illustrativt syfte får återge verk i samband med undervisning. Om det finns ett licensavtal lätt tillgängligt på marknaden så måste det dock ingås för att användningen ska vara tillåten. Copyswede erbjuder ett sådant licensavtal.

 • När görs den årliga individuella utbetalningen?

  Copyswede betalar ut individuell ersättning varje månad med undantag för juli månad då ingen utbetalning sker. Vi har betalt ut ersättningar för svensk vidareanvändning av tv samt privatkopieringsersättning till och med år 2020. Varje månad betalar vi ut ersättningar till rättighetshavare som har kompletterat med saknade uppgifter avseende medverkan fram till år 2020 och även ersättningar som löpande kommer in via representationsavtal med våra samarbetsorganisationer i Europa.  Den första utbetalningen avseende svensk vidaresändning och privatkopieringsersättning för 2021 är planerad att ske under hösten 2022.

 • Hur får jag ersättningen utbetald till mitt bolag?

  Om du vill kan du få ersättningen från Copyswede utbetald till ditt bolag. Du skriver i sådana fall ut en överlåtelsehandling och skickar den per post eller e-mejl till Copyswede. Dina ersättningar kommer därefter att betalas ut direkt till bolaget.

 • Hur får jag ersättningen insatt på mitt konto?

  Privatperson eller enskild firma
  Copyswede är anslutna till Swedbanks kontoregister, så för att som privatperson eller enskild firma få dina ersättningar utbetalade direkt till ditt konto så behöver du anmäla kontot, oavsett bank, till Swedbanks kontoregister. Följ instruktionerna på Swedbanks hemsida

  AB, HB, KB eller ekonomisk förening
  Om du får dina ersättningar ersättningar utbetalade till ett Aktiebolags (AB), Handelsbolags (HB), Kommanditbolags (KB) eller ekonomisk förenings bank- eller postgiro, så behöver du mejla dina uppgifter (kontonummer inklusive clearingnummer, namn och personnummer) till fordelning@copyswede.se
  Byter du kontonummer kom ihåg att meddela oss.

  Om du inte anmäler ditt kontonummer betalar vi fortsättningsvis ut ersättningen via en kontoavi.

 • Vad händer om jag missar att hämta ut pengarna?

  Avin från Swedbank är giltigt i 45 dagar. Om du inte hämtar ut pengarna innan avin går ut, returneras ersättningen till Copyswede. Om detta skulle inträffa, kontakta oss så att vi kan göra en återutbetalning av beloppet till dig.

  Det går också att lösa in avin digitalt. Klicka här för mer information om detta.

 • Vad är upphovsrätt?

  Allt konstnärligt och litterärt skapande skyddas av upphovsrätten. I samma stund som en teckning är ritad eller en bok är skriven har den som skapat verket, upphovsmannen, upphovsrätt. När man talar om upphovsrätt syftar man på de regler som ger upphovsmannen en ensamrätt till att förfoga över det som han eller hon har skapat.

  Bestämmelserna om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen (URL) och skyddar även det som kallas närstående rättigheter. Som exempel på närstående rättigheter kan nämnas exempelvis en skådespelares rätt till sitt framförande eller en musikproducents rätt till en skivinspelning.

 • Vad är skillnaden mellan ekonomisk och ideell upphovsrätt?

  Upphovsrätten består av två delar, ekonomisk respektive ideell upphovsrätt. Den ekonomiska upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att ta betalt för sitt arbete och gäller under upphovsmannens livstid och ytterligare 70 år därefter.

  Det innebär att till exempel en släkting kan överta rätten efter upphovsmannens död, vilket är jämförbart med att ärva någon annan form av investering, som en fastighet eller ett värdepapper. En upphovsman kan också sälja eller förhandla bort sin ekonomiska upphovsrätt till en annan rättighetshavare, som ett förlag, eller en tv-produktion. Slutligen kan en upphovsman välja att helt avstå sin ekonomiska upphovsrätt och erbjuda sitt verk till en publik utan betalning.

  Den ideella upphovsrätten har ingen tidsbegränsning och kan inte heller avstås. Den ideella upphovsrätten innebär att upphovsmannen har rätt att alltid, oavsett om han eller hon inte längre har kvar sin ekonomiska upphovsrätt, omnämnas med namn vid användande eller uppförande av verket. Den ideella upphovsrätten innebär också att verket aldrig får användas på ett sätt som upphovsmannen upplever kränkande.

 • Låser upphovsrätten in musik, film och tv?

  Nej, upphovsrätten låser inte in kultur. Den ger upphovsmannen rätt att själv avgöra när och på vilket sätt det han eller hon har skapat ska möta sin publik. Det innebär till exempel att en tonsättare har rätt att själv bestämma vad som ska hända med ett stycke musik – ska det gå till förlag? Användas i ett annat, större sammanhang, om det exempelvis beställts till en film? Ska det släppas fritt för vem som helst att använda?

  Just detta att upphovsmannen har rätt att själv avgöra är centralt, inte minst i den pågående fildelningsdebatten. Det står var och en fritt att släppa sina verk gratis i vilken distributionsform som helst – och upphovsmannen har genom upphovsrätten möjlighet att bestämma det själv.

 • Vad gör Copyswede?

  Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Genom samarbete med Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), Ifpi och radio- och tv-företagens samarbetsorganisation Ubos kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser. Copyswede sköter också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

 • Varför har jag inte fått ersättning?

  Om du inte har fått din ersättning kan det bero på någon av följande anledningar:

  Bytt adress eller namn? Varje år uppdateras våra adressuppgifter inför den årliga utbetalningen. Orsaken till en utebliven ersättning kan bero på flera olika faktorer. Har du nyligen flyttat inom eller utom Sverige utan att anmäla det till Skatteverket eller nyligen bytt namn kan det vara orsaken.

  Inte svarat på vårt brev? I vissa fall kan vi också ha skrivit till dig för att begära in ett kontrakt avseende din medverkan i ett visst tv-program. Om vi inte har fått något svar på en sådan kontraktsförfrågan kan ersättningen inte betalas ut.

  Momspliktig? Du som är momspliktig måste ha ingått ett avtal med Copyswede om så kallad självfakturering. Om en sådan överenskommelse saknas kan Copyswede inte betala ut ersättning till dig eller ditt bolag.

  Verksam inom Scen och Film:s område? Om Du har medverkat som skådespelare, artist, dansare, scenograf, koreograf eller regissör ska i första hand vända dig till Scen och Film som sköter utbetalningen för dessa grupper.

  Eller kanske någon annan orsak? Under Ansök och registrera hittar du blanketter för att skicka in ett ersättningsanspråk.

  Du är alltid välkommen att höra av dig till oss, kontakta via mejl fordelning@copyswede.se
  alternativt per telefon 08-545 667 00.

 • Vem äger Copyswede?

  Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av sina fjorton medlemsorganisationer. Kulturskaparorganisationer som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer kan bli medlemmar. Se stadgarna för mer detaljerad information.

 • Fördelas ersättningarna individuellt eller kollektivt, till exempel till organisationer?

  Målet för Copyswedes verksamhet är att dem vars verk och prestationer utnyttjas i olika medier ska få ersättning för detta. Så långt som det är möjligt och ekonomiskt/administrativt försvarbart fördelas därför de inkasserade ersättningarna alltid individuellt, antingen av Copyswede eller av dess medlemsorganisationer.

 • Hur kan Copyswede licensiera utländska tv- och radiokanaler?

  Copyswede har ömsesidighetsavtal med sina systerorganisationer i andra länder, vilket breddar basen för rättighetsupplåtelserna. Genom samverkan med svenska och utländska film-, tv- och videoproducenter samt tv- och radioföretag kan rättighetsupplåtelserna bli heltäckande.

 • Varför samarbetar Copyswede med producentorganisationer?

  För att kunna erbjuda en heltäckande licens till alla aktörer som vill vidareanvända tv och radio. Utan att samarbeta med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer skulle det inte vara möjligt.

  Copyswedes samarbetspartners är:

  Ubos, Union of Broadcasting Organisations in Sweden som samordnar nordiska public service-tv-bolag och en rad motsvarande radio- och tv-företag från andra länder och språkområden.

  Ifpi, International Federation of the Phonographic Industry, Svenska Gruppen som företräder fonogramproducenter.

  FRF, Filmproducenternas Rättighetsförening som företräder film- och tv-producenter med olika inriktningar. Genom samarbete med Agicoa och Eurocopya företräder FRF också internationella film och tv-producenter.

 • Vad innebär kollektiv förvaltning av rättigheter?

  Upphovsrätten är en individuell rättighet – som kulturskapare har man upphovsrätt till sitt verk. Men ett verk kan även vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete. Till exempel ligger ofta ett stort antal upphovsmän och utövande konstnärer bakom ett tv-program, som till exempel sångare, musiker, kompositörer, skådespelare, författare, regissörer och fotografer.

  Både producenter och enskilda medverkande kan därför ha rättigheter i de program som görs. För att underlätta för aktörer som vill vidareanvända tv och radio i olika sammanhang, som vidaresändning i kabel-tv och utgivning av tv- och radioprogram på dvd och cd, kan Copyswede, som företrädare för upphovsmän och konstnärer via deras egna organisationer, samordna licensieringen för användning av tv- och radioprogram inom olika områden.

  På samma sätt har Copyswede sina medlemsorganisationers uppdrag att sköta det svenska systemet för privatkopieringsersättning, som i enlighet med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv ger upphovsmän och utövande konstnärer viss kompensation för inkomstbortfall när deras arbete kopieras för privat bruk. På så sätt möjliggörs en legal privatkopiering utan att upphovsmännen behöver stå helt utan ersättning.

 • Varför kollektiv förvaltning av en individuell rätt?

  Upphovsrätten är individuell, men har ibland kollektiva behov. Ett verk kan vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete, de får då en gemensam upphovsrätt till verket. Ett exempel på ett sådant gemensamt arbete är en tv-produktion. Om någon annan vill använda verket måste denne skaffa tillstånd från samtliga rättighetshavare. Det är vid sådana tillfällen en organisation som Copyswede fyller en viktig funktion, för att på kollektiv väg samordna förhandlingar och avtal.

 • Varför samordnas licensieringen?

  För att göra radio och tv krävs ofta en stor mängd olika upphovsmän och utövande konstnärer. Det kan till exempel röra sig om författare, skådespelare, musiker och fotografer. Alla dessa har enligt upphovsrättslagen rätt till ersättning när deras insatser återanvänds i olika sammanhang. Aktörer som vill vidareanvända programmen till exempel i kabel-tv, för utgivning på dvd eller i on demand-tjänster behöver därför tillstånd för detta.

  Att söka tillstånd från var och en av alla medverkande skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt. Istället kan den aktör som önskar tillstånd vända sig till Copyswede, som företräder upphovsmän och utövande konstnärer kollektivt. Genom samarbete med tv- och radioföretagens och producenternas organisationer kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser.

 • Vilka kanaler kan jag som är tv-operatör skaffa tillstånd för att använda genom Copyswede?

  Copyswede licensierar vidaresändning av ett hundratal tv- och radiokanaler varav flertalet är public service-kanaler från de nordiska länderna samt den europeiska kontinenten. I utbudet finns också kommersiella tv-kanaler och ett antal utomeuropeiska tv-kanaler.

 • Hur sker utbetalningen?

  Ersättningen betalas ut via Swedbank. De som anmält sitt konto till Swedbanks kontoregister (privatpersoner & enskild firma) och de som anmält bank- eller postgiro för sitt företag (AB, HB, KB eller ekonomisk förening) till Copyswede får ersättningar insatta på kontot. Övriga får en avi skickad till sin folkbokföringsadress.

  I samband med utbetalningen får varje rättighetshavare ett brev med en detaljerad redovisning som beskriver vad ersättningen avser. Där anges också i vilken egenskap man fått ersättningen.

  Rättighetshavare som är verksamma på Teaterförbundets område får sin ersättning utbetald via Teaterförbundets rättighetsbolag.

 • Kan jag lösa in min avi digitalt?

  För att kunna lösa in en avi digitalt behöver betalningsmottagaren vara en privatperson, över 18 år och ha ett BankID eller Mobilt BankID, eller en säkerhetsdosa från Swedbank eller sparbank. Betalningsmottagarens personnummer behöver också vara tryckt på avin.

  Föreningar, företag, omyndiga, dödsbon och personer med samordningsnummer kan inte lösa in avier digitalt. Då behöver mottagaren besöka ett kontor eller ett av kassagirots ombud för att lösa in sin avi.

  Så här löser du som mottagare in din avi online
  Logga in på sidan www.swedbank.se/kontoregister med ditt BankID eller din säkerhetsdosa och lös in avin. Insättning av beloppet sker till valfritt konto i svensk bank, utan någon extra kostnad.

 • Varför måste man betala för att tillgängliggöra SVT-utbudet, som ju är public service?

  Vidaresändning eller annat tillgängliggörande för allmänheten av SVT-kanalerna täcks inte av public service-avgiften. Public service-avgiften betalas av privatpersoner för att finansiera public service-företagen. Rättighetshavarna har fortfarande rätt till ersättning när deras verk och prestationer tillgängliggörs för allmänheten genom att SVT:s sändningar nyttjas till exempel inom ramen för en näringsverksamhet. Det krävs därför separata licenser för den här typen av nyttjanden.

 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas av de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>