Kan jag lösa in min avi digitalt?

För att kunna lösa in en avi digitalt behöver betalningsmottagaren vara en privatperson, över 18 år och ha ett BankID eller Mobilt BankID, eller en säkerhetsdosa från Swedbank eller sparbank. Betalningsmottagarens personnummer behöver också vara tryckt på avin.

Föreningar, företag, omyndiga, dödsbon och personer med samordningsnummer kan inte lösa in avier digitalt. Då behöver mottagaren besöka ett kontor eller ett av kassagirots ombud för att lösa in sin avi.

Så här löser du som mottagare in din avi online
Logga in på sidan www.swedbank.se/kontoregister med ditt BankID eller din säkerhetsdosa och lös in avin. Insättning av beloppet sker till valfritt konto i svensk bank, utan någon extra kostnad.

« Tillbaka