Information till bostadsrättsföreningar

Vi har på senare tid fått frågor från bostadsrättsföreningar om vidaresändning av SVT i kabel-tv-näten. Här vill vi besvara dessa.

Copyswede säljer tillstånd att visa tv-kanaler i kabel-tv-nät. Det gör vi på uppdrag av dem som har rättigheter i programmen, som skådespelare, musiker, manusförfattare, regissörer, och andra upphovsmän och utövande konstnärer. De som köper dessa tillstånd är kabel-tv-operatörer – de producerar i regel inga program själva. Utan dessa tillstånd kan kabel-tv-operatörerna inte visa några kanaler alls. Ett sådant tillstånd gäller SVT-kanalerna.

I oktober skrevs ett nytt avtal mellan kabel-tv-branschen och Copyswede. Enligt detta avtal ska kabel-tv-operatörer som vill visa SVT i sina nät betala motsvarande 1,06 kr per hushåll och månad. Det innebär att kabel-tv-operatörerna får rätt att använda kanalerna i sina programpaket, mot att de upphovsmän och utövande konstnärer och producenter som har bidragit till produktionen av programmen får ersättning för detta.

Copyswede riktar således enbart krav mot dem som behöver tillstånden för sin verksamhet, det vill säga kabel-tv-operatörer. Det lilla antal bostadsrättsföreningar som har egen kabel-tv-verksamhet räknas självfallet som kabel-tv-operatörer och det är inte heller i dessa fall missförstånd uppstått, eftersom de som kunder till Copyswede är vana vid tillståndshantering.

I de fall där missförstånd uppstått har det sannolikt istället handlat om bostadsrättsföreningar som köper kabel-tv-tjänster av någon av de större kommersiella aktörerna. Att kabel-tv-operatörer lägger kostnaden för sin verksamhet på abonnemangskostnaden för kunderna är naturligt. Kostnaden för tillståndet att använda SVT-kanalerna i programpaketen är inget undantag.

Däremot är det olyckligt om deras kunder på grund av detta fått uppfattningen att Copyswede riktar kraven mot abonnenterna. Det kan vi inte göra och det har vi ingen anledning att göra. Vårt uppdrag är att förse kabel-tv-operatörerna med de tillstånd de behöver och att se till att rättighetshavarna får den ersättning de har rätt till.

 

Läs mer om tillståndsgivning för tv och radio här >>

« Tillbaka