Nytt PKE-avtal

Teckna avtal om redovisning och betalning av privatkopieringsersättning

Copyswede och Elektronikbranschen har den 6 oktober 2020 träffat ett nytt branschavtal angående privatkopieringsersättning. Det nya branschavtalet är ett resultat av fyra års förhandling mellan parterna, och syftar till att reglera den praktiska hanteringen av privatkopieringsersättning – både historiskt och framåt i tiden. Målet är att skapa tydliga förutsättningar för hur systemet kring privatkopieringsersättning ska fungera i praktiken.

Som en följd av branschavtalet behöver importörer, tillverkare och återförsäljare träffa nya, individuella avtal med Copyswede. Nedan följer mer utförlig information om ersättningsnivåer, produkter, samt instruktioner om vad ert företag behöver göra nu för att ingå avtal.

Det här behöver ni göra nu

Om ni tillverkar, importerar eller är återförsäljare av ersättningspliktiga produkter, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor, datorer, hårddiskar och andra typer av lagringsmedia, behöver ni:

 • ta del av information under ”Nytt PKE-avtal” med undermenyer, inklusive branschavtalet och dess bilagor,
 • ingå avtal med Copyswede.

Det är av vikt att utan dröjsmål ingå avtal med och registrera sig hos Copyswede. Detta gäller särskilt för de återförsäljare som vill försäkra sig om att från importör kunna köpa in produkter utan privatkopieringsersättning, genom att via avtal ta över ansvar för redovisning och betalning.

Notera att även företag som tidigare varit, eller för tillfället är, registrerade hos Copyswede som importör, tillverkare eller återförsäljare måste ingå nytt avtal.

Så här tecknar ni avtal och registrerar er

Individuellt avtal tecknas och registrering görs i två separata avtal – ett för importörer och tillverkare och ett för återförsäljare – antingen genom e-signering, eller genom pappersutskrifter av de pdf:er som finns för nedladdning längst ner på sidan. Det är viktigt att ni väljer det avtal som motsvarar er verksamhet:

Importör och tillverkare: företag som för in till Sverige, eller i Sverige tillverkar, någon av de ersättningspliktiga produkterna.

Återförsäljare: företag som köpt produkterna från en importör eller tillverkare och säljer ersättningspliktiga produkter vidare.

Om ni som företag är både importör och återförsäljare, ska båda avtalen skrivas under.

E-signering via Scrive

Avtal signeras enkelt och snabbt av behörig firmatecknare med Mobilt BankID via Scrive (öppnas i nytt fönster):

Om ert företags firma tecknas av två personer i förening, ska inte länkarna ovan användas. Kontakta oss i så fall via pke@copyswede.se med information om vilka personer som tecknar firman samt deras e-postadresser, så återkommer vi med ett elektroniskt avtal.

Signering av pappersutskrift

Om ni inte vill använda e-signering, kan de avtal som medföljer utskicket skrivas ut i två original, därefter signeras och returneras till postadress:

Copyswede, Alströmergatan 12, 112 47 Stockholm.

Märk kuvertet ’PKE-avtal’.

Anmälan av uppgifter för e-redovisning

För att få tillgång till Copyswedes nya e-redovisningssystemet måste ni anmäla kontaktuppgifter och fakturaadress här.

Copyswede kommer i samband med underteckning av avtal att inhämta en sedvanlig kreditupplysning av företag som väljer att ingå avtal.

Sammanfattning – kom ihåg

 • För att omfattas av den framförhandlade ersättningsordningen som följer av branschavtalet behöver företag teckna individuellt avtal med Copyswede. Anmälan av uppgifter för e-redovisning behövs för att slutföra registreringen.
 • Fullständig redovisning för den historiska perioden 2009‒2020 ska vara Copyswede tillhanda senast den 31 januari 2021. Detta gäller samtliga företag, inklusive de som redovisat tidigare.
 • Betalning av historiskt belopp ska vara genomfört senast den 31 mars 2021.
 • Redovisning av försäljning som avser november och december 2020 ska redovisas senast den 15 januari 2021.
 • Lagen ger regelverken

  Upphovsrättslagen reglerar t ex hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.  
 • Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

  Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och samordnar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningen till rättighetshavarna i enlighet med lagen. 
 • TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

  Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna. 

Copyswedes 14 medlemsorganisationer

Copyswede ägs av sina medlemsorganisationer, som tillsammans företräder 150 000 svenska upphovsmän och utövande konstnärer:

Bildupphovsrätt (www.bildupphovsratt.se)

Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)

Föreningen Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)

Föreningen Konstnärernas Riksorganisation  (www.kro.se) (KRO)

Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se)  (Sami)

Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)  (SFFot)

Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)

Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se)  (Stim)

Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)

Sveriges Läromedelförfattares Förbund (www.slff.se) (SLFF)

Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Teaterförbundet/ för scen och film (www.teaterforbundet.se) (TF)

Lagen ger regelverken

Upphovsrättslagen reglerar till exempel hur medverkande vid en tv-produktion ska ersättas för sitt arbete, samt hur rättighetshavare ska ersättas för privatkopiering.

De som medverkar i tv- och radioprogram kan ha rätt till upphovsrättsliga ersättningar. Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster. Man säger att de som medverkat till programmens tillkomst har rättigheter i dessa.

På samma sätt kan dessa rättighetshavare ha rätt till kompensation när musik, film och tv kopieras lagligt för privat bruk. Privatkopieringsersättning är en sådan kompensation. Ersättningen betalas de som importerar, tillverkar och säljer produkter som kan användas för privatkopiering såsom till exempel datorer, surfplattor, digitalboxar med inbyggt lagringsminne, externa hårddiskar och smartphones, cd/dvd.

De rättigheter upphovsmännen och de utövande konstnärerna har regleras i Upphovsrättslagen, URL.

Copyswede samordnar, licensierar och fördelar ersättningar

Upphovsrättslagen förutsätter i vissa fall att upphovsmän och utövande konstnärer samordnar sig och hanterar sina rättigheter kollektivt. Annars skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta.

Copyswede är en ekonomisk förening som skapats genom just en sådan samordning. Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer och hanterar på deras uppdrag kollektivt förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar ersättningar till rättighetshavarna i enlighet med lagen. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten PRV.

Copyswede bildar på detta sätt en samlad avtalspart, vilket underlättar för de ersättningsskyldiga.

Läs mer om Copyswede och dess medlemsorganisationer här >>

TV- & radioaktörer samt elektronikbranschen – Copyswedes kunder

Aktörer som vill återanvända tv och radio tecknar avtal om detta med Copyswede. Elektronikbranschen betalar privatkopieringsersättning till Copyswede. Copyswede företräder i båda fallen rättighetshavarna, som genom Copyswede samordnat sig för att underlätta för de ersättningsskyldiga aktörerna.

Utan en sådan samordning skulle det vara svårt för aktörer som vill vidareanvända musik, film och tv, eller som enligt lag är skyldiga att betala privatkopieringsersättning att göra detta. Istället för att de ersättningsskyldiga aktörerna ska behöva kontakta varje enskild rättighetshavare, räcker det att de sluter ett enda avtal med Copyswede, som inkasserar och fördelar ersättningarna till rättighetshavarna.

Läs mer om vidareanvändning av tv och radio >>

Läs mer om privatkopieringsersättning >>